REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina – jak często, ile kosztuje w 2024 roku, jakie kary? Czego wymagają przepisy. Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina – jak często, ile kosztuje w 2024 roku, jakie kary? Czego wymagają przepisy. Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?
Przegląd kominiarski i czyszczenie komina – jak często, ile kosztuje w 2024 roku, jakie kary? Czego wymagają przepisy. Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy wiesz co to jest przegląd kominiarski? Jak często trzeba wykonywać? Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza? W jakiej formie powinien być sporządzony protokół? Ile to kosztuje? Jakie kary grożą za brak przeglądu? Dlaczego się opłaca to robić z uwagi na ubezpieczenie? Co jeszcze oprócz przeglądu i czyszczenia komina może wykonać kominiarz? Odpowiadamy na wszystkie te pytania.
rozwiń >

Obowiązek kontroli przewodów kominowych (kontrola kominiarska)

Przepis art. 62 ust. 1 pkt 1) lit. c) Prawa budowlanego określa, że obiekty budowlane (np. domy jednorodzinne a także wielorodzinne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Od września 2023 roku z kontroli kominiarskiej, kominiarz ma obowiązek sporządzić protokół elektroniczny (e-protokół kominiarski) w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Jest to aktualnie jedyna ważna forma potwierdzenia wykonania przeglądu przewodów kominowych. Wynika to z art. 62a Prawa budowlanego. E-Protokół z takiej kontroli musi zawierać co najmniej:

1) datę przeprowadzenia kontroli;
2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
5) zakres kontroli;
6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
8) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

W zaleceniach wskazuje się:
1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.

REKLAMA

Ważne

Do protokołu trzeba dołączyć się kopie decyzji o nadaniu uprawnień lub kwalifikacji kominiarskich.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że przed lub w czasie przeglądu należy zapytać kominiarza wykonującego usługę o protokół elektroniczny. Każdy uczciwie wykonujący swój zawód kominiarz powinien wiedzieć o tym obowiązku i umieć sporządzić e-protokół w CEEB.

Protokół elektroniczny można zobaczyć od razu po wykonanym przeglądzie kominiarskim na swoim koncie w systemie CEEB.

Ważne

Co to jest CEEB?

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnia, że CEEB to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. To internetowa baza danych, dzięki której polskie gminy na bieżąco otrzymują rzetelne informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. Gmina już w tej chwili może wspierać raportami z CEEB efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. CEEB powstał w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE). Celem tego projektu jest poprawa jakości powietrza w Polsce. 

Jak sprawdzić uprawnienia kominiarza?

Na stronie zone.gunb.gov.pl/pl/sprawdz-osobe-uprawniona można sprawdzić, czy osoba podająca się za kominiarza ma stosowne, wymagane prawem uprawnienia.

Zamówienie przeglądu kominowego online

Ponadto na stronie zone.gunb.gov.pl/pl/przeglad-kominowy właściciel lub zarządca budynku może nieodpłatnie zamówić przegląd przewodów kominowych przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Oczywiście tylko zamówienie jest nieodpłatne. Za usługę kominiarską trzeba zapłacić.

Obowiązek czyszczenia kominów (przepisy przeciwpożarowe)

REKLAMA

Warto też wskazać na obowiązki wynikające z przepisów przeciwpożarowych, a konkretnie z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 822). W myśl § 34 tego rozporządzenia:

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: 
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych ‒ co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 3 miesiące; 
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 6 miesięcy. 

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czyli z tego przepisu wynika obowiązek właściciela lub zarządcy budynku czyszczenia kominów:
- co najmniej 2 razy w roku – jeżeli palimy gazem lub paliwem płynnym (np. olejem opałowym);
- co najmniej 4 razy w roku – jeżeli palimy paliwem stałym (np. węglem, drewnem, pelletem).

Ile kosztują usługi kominiarskie?

REKLAMA

Oczywiście ceny usług kominiarskich są zróżnicowane w zależności od regionu, czy wielkości miejscowości. Zależą także od zakresu prac (np. w jakim stanie jest komin). 

Przeciętne zakresy cenowe typowych usług kominiarzy w 2024 roku są następujące (źródło: aktualne cenniki kominiarzy dostępne w internecie):

Kompleksowa coroczna kontrola kominiarska w domu jednorodzinnym, czyszczenie komina  i sprawdzenie szczelności instalacji gazowej: 250-450 zł.
Sama kontrola przewodów kominowych w domu jednorodzinnym i sprawdzenie szczelności instalacji gazowej: 250-350 zł,

Roczna kontrola przewodów kominowych lub instalacji gazowej w pojedynczym lokalu:  150-250 zł.

Udrożnienie zatkanego przewodu kominowego – od 300 do 700 zł.

Samo czyszczenie komina: 70-100 zł za 1 metr bieżący.

Z reguły kompleksowe usługi są tańsze niż te same czynności wykonywane w różnych terminach. Chodzi oczywiście w szczególności o koszty dojazdu – jeżeli za jedną wizytą kominiarz wykona kilka czynności, to zapłacimy mniej niż za wykonanie tych samych czynności w różnych terminach.

Kara za brak przeglądu kominiarskiego

Za brak przeglądu kominiarskiego właścicielowi lub zarządcy budynku grozi kara grzywny w wysokości 500 zł. Może ją wymierzyć Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Aktualnie aby to zrobić PINB może przejrzeć Centralną Ewidencję Emisyjności Budunków (CEEB). W tej ewidencji można łatwo sprawdzić, czy właściciel lub zarządca budynku dopełnił obowiązku przeglądu przewodów kominowych – bowiem w niej są agregowane e-protokoły z kontroli przewodów kominowych.

Przegląd kominiarski a ubezpieczenie domu

Firmy ubezpieczeniowe wskazują, że aktualny przegląd kominiarski jest niezbędny, by uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia za szkody wywołane pożarem. Jeżeli takiego przeglądu nie ma, to właściciel budynku nie może liczyć na wypłatę odszkodowania.

Kominiarz może także wykonać inwentaryzację parametrów technicznych i źródeł ciepła budynku dla potrzeb CEEB. Jakie dane trzeba wtedy podać kominiarzowi?

Jak wyjaśnia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego inwentaryzacja budynku została wprowadzona w 2023 roku wraz z wdrożeniem przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pełnej wersji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Inwentaryzacja dotyczy budynków, które mają źródła ciepła oraz źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Są to np. budynki mieszkalne, lokalne kotłownie, czy budynki handlowo-usługowe (także te przyłączone do sieci ciepłowniczej),

Inwentaryzacja budynku polega na zebraniu danych dotyczących:
- parametrów technicznych budynku;
- źródeł ogrzewania

Ważne

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku jest całkowicie dobrowolna, oznacza to, że decyzja o jej realizacji należy do właściciela bądź zarządcy.

Inwentaryzacja budynku polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB.

Inwentaryzację tę można:
- wykonać samodzielnie wypełniając formularz inwentaryzacyjny,
- zamówić w swojej gminie poprzez Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, w ramach funkcjonalności „Zamów inwentaryzację budynku” (wówczas wykona ją bezpłatnie osoba z odpowiednimi uprawnieniami z gminy),
- wykonać ją dodatkowo w trakcie realizowanego przez kominiarza przeglądu przewodów kominowych.

W komunikacie z 1 września 2023 r. Prezes Krajowej Izby Kominiarzy poinformował właścicieli i zarządców budynków, że zwiększeniu uległ zakres czynności wykonywanych przez Mistrzów Kominiarskich, między innymi o inwentaryzację źródeł ciepła w kontrolowanych budynkach. Wymaga to od właścicieli i zarządców budynków podawania kominiarzom następujących informacji i danych technicznych dot. budynków.

Dane ogólne:
1. Funkcja budynku
2. Typ budynku
3. Liczba kondygnacji
4. Liczba lokali
5. Kształt budynku
6. Obwód budynku
7. Rok budowy.

Dane szczegółowe:
1. Średnia wysokość kondygnacji ogrzewanych
2. Grubość ocieplenia podłogi na gruncie lub stropu nad garażem lub piwnicą
3. Grubość ocieplenia dachu
4. Grubość ocieplenia stropodachu
5. Strop nad piwnicą lub garażem
6. Stan instalacji CG
7. Stopień ocieplenia ścian zewnętrznych
8. Grubość ocieplenia ścian zewnętrznych.

Termomodernizacja:
1. Czy wymieniono stolarkę okienną – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany)
2. Czy wymieniono stolarkę drzwiową – TAK/NIE (gdy TAK podać rok wymiany).

Źródła ciepła budynku:
1. Rodzaj źródła ciepła
2. Charakter produkowanego ciepła.
W zależności od wybranego źródła ciepła system CEEB wymaga podania danych szczegółowych (np. rodzaj i ilość opału).

Dane dotyczące źródeł ciepła lokalu – wypełniane dla każdego wydzielonego lokalu osobno.

Dane lokalu:
1. Numer / oznaczenie lokalu
2. Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych
3. Średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych w sezonie grzewczym
4. Liczba mieszkańców korzystających z CWU
5. Funkcja lokalu
6. Liczba mieszkańców
7. Lokal podłączony do wspólnego źródła ciepła – TAK/NIE

Dodatkowe źródła ciepła (dla każdego źródła ciepła osobno (Gazowy Podgrzewacz Wody, piec kaflowy, kuchnia, piec transportowy):
1. Rodzaj
2. Moc
3. Charakter produkowanego ciepła
4. Planowana wymiana
5. Rodzaj paliwa
6. Roczne zużycie paliwa dla danego źródła ciepła.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
W Łodzi na wyburzenie czekają budynki z niemal 2,3 tys. mieszkań. A jak w innych miastach?

W Polsce w ponadstuletnich kamieniach mieszka więcej niż 2,2 mln rodaków. Czy to bezpieczne? Z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że liczba budynków mieszkalnych do rozbiórki stale rośnie.

Ile kosztuje wykończenie mieszkania – cena za m2? [PORADNIK]

Wykończenie mieszkania – cena za m2 różni się w zależności od standardu wykończenia mieszkania. Jaka jest cena metra kwadratowego robocizny? Prezentujemy krótki poradnik - wykończenie mieszkania deweloperskiego pod klucz krok po kroku. Sprawdź, od czego zacząć i co robić po kolei.

Wyjeżdżasz na długi weekend? Sprawdź, jak zabezpieczyć puste mieszkanie

W tym roku majówkowy weekend może być naprawdę długi, dlatego więcej Polaków niż przed rokiem planuje w tym czasie wyjazd. To niestety też idealny czas dla złodziei. Rok temu wiosną było średnio 6666 włamań miesięcznie! Jak się zabezpieczyć? 

Ceny materiałów budowlanych - prognozy 2024

Co z cenami materiałów budowlanych w 2024 roku? Ostatnie wyliczenia pokazują, że ceny materiałów budowlanych spadają już kolejny miesiąc z rzędu. Niekoniecznie mamy jednak do czynienia ze stałym trendem. Może być to korekta, spowodowana nadmiernym wywindowaniem cen w ubiegłym roku. Pojawia się również pytanie, jak na to wszystko wpłynie nowy program mieszkaniowy “Mieszkanie na start”, proponowany przez rząd.

REKLAMA

Czy Polacy chętnie kupują nowe mieszkania w tym roku?

Czy Polacy są zainteresowani kupnem nowych mieszkań? Czy decyzja o zakupie przekładana jest do czasu ruszenia nowego rządowego programu? Czy deweloperzy są zadowoleni z wyników sprzedaży i jakich rezultatów spodziewają się w 2024 roku?

Nowelizacja dyrektywy budynkowej: jak pilna potrzeba termomodernizacji budynków zmieni rynek usług budowlanych w Polsce

Termomodernizacja budynków stała się właśnie jednym z kluczowych działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków. To skutek nowelizacji dyrektywy budynkowej, przyjętej 12 marca 2024 r. przez Parlament Europejski. Zgodnie z nią między innymi od 2030 r. wszystkie nowe budynki muszą być zeroemisyjne, a te już istniejące – zmodernizowane.

Jak zaprosić batmana do ogrodu?

Możesz mieć batmana we własnym ogrodzie. Taki bohater potrafi zjeść od kilkuset do 2000 komarów jednej nocy i uchronić od niechcianych ukąszeń. Jak zwabić nietoperze do ogrodu? Jest na to kilka sposobów.

W Polsce rynek nieruchomości premium zyskuje na wartości, ale w porównaniu do Europy Zachodniej jest wiele do nadrobienia

W Polsce rośnie rynek nieruchomości premium. Największy potencjał w tym zakresie mają Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Gdynia.

REKLAMA

Mało gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Jak temu zaradzić? Postulat odblokowania dostępu do gruntów KZN

Ostatnie lata dla rynku nieruchomości w Polsce to pasmo wyzwań. Zwłaszcza tempo wzrostu cen gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, utrzymujące się na poziomie około 20 proc. rocznie, miało istotny wpływ na dynamiczne zwiększanie się cen na rynku. Obecnie sektor stoi przed jeszcze poważniejszym problemem: brakiem dostępnych działek pod nowe inwestycje. Dotyka on przede wszystkim miast, gdzie grunty stają się towarem deficytowym, a konkurencja między inwestorami osiąga zenit.

Sprawdź, czy twój kompostownik jest legalny

Kompostownik na odpady kuchenne i skoszoną trawę to bardzo przydatny element ogrodu.  Dzięki niemu uzyskujemy naturalny nawóz, który użyźnia warzywnik i ogród. Warto jednak pamiętać, o tym że umieszczenie na działce kompostownika podlega pewnym prawnym ograniczeniom. Nie jest zatem wcale obojętne, gdzie i jakiej wielkości kompostownik postawimy na swojej działce.

REKLAMA