REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

80 odpowiedzi rządu na pytania o Bezpieczny Kredyt 2% [konkubinat, kupno działki, wykończenie domu, współwłasność]

80 odpowiedzi rządu na pytania o bezpieczny kredyt 2% [konkubinat, kupno działki, mieszkania, domy współwłasność]
Inne

REKLAMA

REKLAMA

Ocena spełnienia warunków programu „Pierwsze Mieszkanie” należy do banku biorącego udział w programie. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank podejmie decyzję o możliwości udzielenia bezpiecznego kredytu 2% i założenia Konta Mieszkaniowego. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie będzie brało udziału w tym procesie.

Poniżej odpowiedzi na 80 pytań o program "Bezpieczny kredyt 2%.

REKLAMA

Czy są limity ceny na m2 mieszkania? 

Nie przewidziano ograniczenia ceny m2 lokalu mieszkalnego. Również w przypadku połączenia bezpiecznego kredytu 2% i gwarancji wkładu własnego kredytobiorcy.

Dlaczego zdecydowano się na limit wieku?

 

Środki budżetowe jakie planujemy przeznaczyć na program nie są nieograniczone. Musimy więc dystrybuować je tak, aby trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Tę grupę definiujemy w przedziale wiekowym do 45 lat. To jest okres, kiedy najczęściej stabilizuje się sytuacja finansowa i kiedy podejmowana jest decyzja o założeniu rodziny.

Skończę 45 lat w czerwcu 2023 r. Czy będę mógł wziąć udział w programie? 

Udział w programie będą mogły wziąć osoby, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2% lub zawarcia umowy prowadzenia Konta Mieszkaniowego, nie mają ukończonych 45 lat.

Od kiedy będzie można wziąć bezpieczny kredyt 2% lub założyć Konto Mieszkaniowe? Gdzie należy składać wnioski? 

Przepisy ustawy wejdą w życie 1 lipca 2023 r. Wnioski należy składać w bankach, które przystąpią do programu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie będzie brało udziału w tym procesie.  Lista banków zostanie opublikowana na stronie internetowej BGK i sukcesywnie aktualizowana po przystąpieniu nowych banków do programu.
Linki:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie banki będą brały udział w programie? 

Zakładamy, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu. Z listą banków, które biorą udział w programie można zapoznać się na stronie internetowej BGK:

Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Jestem współwłaścicielem mieszkania. Mogę skorzystać z programu? 

REKLAMA

Osoby posiadające udział nie wyższy niż 50% we współwłasności jednego lokalu mieszkalnego, które nie zamieszkują w tym lokalu od co najmniej 12 miesięcy, a udział ten nabyły wyłącznie w drodze dziedziczenia, będą mogły skorzystać z programu.

Udziały nabyte w drodze innej niż dziedziczenie (np. darowizna czy umowa dożywocia) nie pozwalają na udział w programie, podobnie jak posiadanie udziałów w więcej niż jednej nieruchomości mieszkalnej.

Przez własność/współwłasność należy rozumieć prawo własności, ale także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Istnieje także możliwość skorzystania z programu w przypadku posiadania prawa współwłasności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego wydanej:

 • w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu,
 • co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%.

W przypadku Konta Mieszkaniowego warunki ustawy uznaje się za spełnione również w przypadku, gdy oszczędzający posiada albo posiadał prawo własności (lub spółdzielcze prawo) do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa

 • nie przekracza 50 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z dwojgiem dzieci albo
 • nie przekracza 75 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z trojgiem dzieci, albo
 • nie przekracza 90 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z czworgiem dzieci, albo
 • w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z co najmniej pięciorgiem dzieci.

Jeżeli w przeszłości byłam właścicielką mieszkania, ale już je sprzedałam, to czy mogę skorzystać z programu? 

REKLAMA

Program jest przewidziany wyłącznie dla osób kupujących mieszkanie albo dom jednorodzinny po raz pierwszy. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, które będą mogły skorzystać z Konta Mieszkaniowego – w takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50m2 (dwoje dzieci), 75m2 (troje dzieci) i 90m2 (czworo dzieci). Dla rodzin z pięciorgiem lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.

Z obu instrumentów programu mogą skorzystać także osoby posiadające w przeszłości udział nie wyższy niż 50% we współwłasności mieszkania nabyty w drodze dziedziczenia, które nie zamieszkują w tym mieszkaniu od co najmniej 12 miesięcy.
Ponadto można skorzystać z programu, gdy kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe nabyli w drodze dziedziczenia lub darowizny prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego i zbyli je przed ukończeniem 18 lat.

Istnieje także możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2% w przypadku posiadania w przeszłości prawa własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego wydanej:

 • w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu,
 • co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%.

Przez własność/współwłasność należy rozumieć prawo własności, ale także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Czy mogę skorzystać z programu, jeżeli w przeszłości skorzystałem z programu „Mieszkanie dla Młodych”? 

Nie, taki kredytobiorca nie spełni warunku nabywania pierwszej nieruchomości mieszkaniowej.  Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, które będą mogły skorzystać z Konta Mieszkaniowego w przypadku posiadania mieszkania o metrażu nie większym niż wskazany w ustawie.

Czy obcokrajowiec będzie mógł skorzystać z programu? 

Tak, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w ustawie. Ustawa nie wyklucza z udziału w programie obcokrajowców, jeżeli prowadzą oni gospodarstwo domowe na terytorium Polski. Jeżeli natomiast gospodarstwo domowe prowadzone jest poza terytorium Polski to obcokrajowiec może ubiegać się o udzielenie bezpiecznego kredytu 2% wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo.

Konto Mieszkaniowe prowadzone jest na rzecz osoby fizycznej w złotych. Bezpieczny kredyt 2% również będzie mógł zostać udzielony w złotych. 

Czy można skorzystać równocześnie z bezpiecznego kredytu 2% i Konta Mieszkaniowego? 

Ustawa nie wyklucza jednoczesnego korzystania z obu instrumentów w ramach programu „Pierwsze Mieszkanie”. Jednak warunkiem uczestnictwa jest nieposiadanie prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego. W przypadku zaciągnięcia bezpiecznego kredytu 2%, zainteresowany nie jest już w stanie spełnić wspomnianego warunku przy chęci skorzystania z Konta Mieszkaniowego. Nie widzimy natomiast aktualnie przeszkód w skorzystaniu z Konta Mieszkaniowego w celu zgromadzenia oszczędności, a następnie zawarcie z bankiem kredytującym umowy bezpiecznego kredytu 2% i przeznaczenie zgromadzonych na koncie środków jako wkładu własnego na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego. Bezpieczny kredyt mieszkaniowy 2% udzielany ma być do 2027 r., podczas gdy Konto Mieszkaniowe musi być prowadzone co najmniej 3 lata.

Czy program obejmie samotnych rodziców z dzieckiem lub pary żyjące w niesformalizowanym związku? 

 Konto Mieszkaniowe może być prowadzone na rzecz osoby fizyczne. Natomiast kredyt skierowany jest do gospodarstw domowych – singli, czy osób wspólnie wychowujących dzieci. Proponowane rozwiązania nie wykluczają wskazanej grupy w udziale w programie.

Kto może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? 

Osoby, które planują kupno lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Jakie muszę spełnić warunki, by uzyskać kredyt? 

Osoba ubiegająca się o bezpieczny kredyt 2% powinna:

 1. posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;
 2. przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:
 • nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
 • nie może jej przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
 • w dniu udzielenia kredytu nie może mieć ukończone 45 lat.

Czy będą limity udzielanych kredytów w ciągu roku? 

Zakładamy, że w zależności od wysokości kwot dopłat, będziemy mogli finansować rocznie 30-40 tys. kredytów. Planowane wydatki pojawią się od 2024 r. i będą rosnąć do 2027 r. Przewidujemy, że wyniosą one rocznie od 800 mln zł w 2024 r. do 1,5 mld zł w 2027 r. Po tym roku będą już systematycznie spadać. Szacujemy, że zabezpieczy to potrzeby zdecydowanej większości osób spełniających kryteria do uzyskania dopłaty i posiadających zdolność kredytową.

Jaki jest minimalny okres kredytowania? 

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Czy można nadpłacać kredyt 2%? 

W przypadku gdy dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, chyba że:

 • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu,
 • spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”),
 • łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, tj. 200 tys. zł,
 • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

Czy będę mógł zaciągnąć kolejny kredyt hipoteczny w czasie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2%? 

Nabycie kolejnej nieruchomości w trakcie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2% skutkuje utratą prawa do dopłat od chwili wystąpienia tego zdarzenia.

Czy rządowe kredyty nie "rozejdą" się w ciągu jednego dnia? 

Zakłada się, że roczna liczba bezpiecznych kredytów 2% w latach 2023-2024 wyniesie łącznie 50 tys. kredytów (biorąc pod uwagę uruchomienie programu w II połowie 2023 r. przyjęto, że liczba udzielonych kredytów w 2023 r. wyniesie 10 tys., a w 2024 r. osiągnie wielkość 40 tys.). W kolejnych latach przewidujemy zainteresowanie na poziomie udzielania 30-40 tys. kredytów rocznie. Wydatki na bezpieczne kredyty 2% udzielone w br. zostaną rozliczone w 2024 r. Na przyszły rok na sfinansowanie dopłat do rat kredytów przewidziano 941 mln zł.

Czy mogę prowadzić działalność gospodarczą w nieruchomości kredytowanej bezpiecznym kredytem 2%? 

Działalność gospodarcza nie może być wykonywana w nieruchomości kredytowanej bezpiecznym kredytem 2% do czasu spłaty udzielonej gwarancji BGK (jeśli taka została udzielona).

Posiadam gospodarstwo rolne. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Posiadanie gospodarstwa rolnego nie wyklucza z możliwości ubiegania się o bezpieczny kredyt 2%. 

Jak szybko muszę się wprowadzić do nieruchomości kupionej z bezpiecznego kredytu 2%? 

Kredytobiorca powinien wprowadzić się do nieruchomości w terminie 24 miesięcy od dnia:

 • zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego realizowanej,
 • nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • nabycia spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

W przeciwnym wypadku utraci prawo do dopłat do rat kredytu.

Pracuję za granicą i zarabiam w innej walucie niż złoty. Czy będę mógł skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? 

Bezpieczny kredyt 2% jest udzielany wyłącznie w walucie polskiej. To do banku kredytującego należy decyzja czy udzieli kredytu w złotych osobie zarabiającej w innej walucie, jednak zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego kredytu hipotecznego udziela się w walucie dochodu.

Posiadam już kredyt. Czy przewidujecie Państwo możliwość refinansowania już zakupionej nieruchomości z wykorzystaniem nowego programu? 

Bezpieczny kredyt 2% skierowany jest do osób, które nie posiadają i nie posiadały mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) ani nie są stroną umowy innego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Podpisałem umowę deweloperską, ale jeszcze nie mam prawa własności mieszkania. Mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? 

Bezpieczny kredyt 2% jest skierowany do osób, które planują kupno swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego tzn. przed dniem udzielenia kredytu mieszkaniowego kredytobiorca nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz nie przysługiwało mu spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W przypadku umowy deweloperskiej nabycie prawa własności lokalu następuje w chwili jego wyodrębnienia, a zatem do czasu takiego wyodrębnienia kredytobiorca będzie spełniał warunki programu.

Jestem kredytobiorcą, ale jeszcze nie mam prawa własności mieszkania. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? 

Bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony, jeżeli w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie kredytobiorca nie jest stroną umowy innego kredytu hipotecznego, także w przypadku, gdy nie nastąpiło jeszcze nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Czy mogę sprzedać takie mieszkanie zanim minie 10 lat? Co się stanie jak sprzedam? Będę musiał oddać otrzymane do tej pory dopłaty? 

W przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Czy mieszkanie zakupione z pomocą programu można wynająć? 

Rozwiązania określone w programie „Pierwsze Mieszkanie” skierowane są do osób, które planują nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny albo jego budowę, celem zaspokojenia własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Ustawa nie wprowadza natomiast nakazu zwrotu wypłaconych już dopłat do rat kredytu po okresie ich przysługiwania (po upływie 10 lat), a tym samym decyzja o wynajmie mieszkania będzie należała do kredytobiorcy.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której kredytobiorca bezpiecznego kredytu 2% zawrze związek małżeński z osobą posiadającą już własne mieszkanie i przeprowadzi się do mieszkania małżonka. W takiej sytuacji należące do niego mieszkanie zakupione z bezpiecznego kredytu 2% może zostać wynajęte bez utraty prawa do dopłat.

Czy bezpiecznym kredytem 2% mogę sfinansować, oprócz zakupu mieszkania, również zakup miejsca postojowego? 

Możliwe jest sfinansowanie lokalu mieszkalnego do którego przynależy inne pomieszczenie przynależne (art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali). Również w przypadku nabycia domu jednorodzinnego na terenie nabywanej nieruchomości na której położony jest dom jednorodzinny może znajdować się garaż lub jakieś inne pomieszczenie gospodarcze (tym samym również sfinansowane). W przypadku, gdy np. piwnica lub garaż będą stanowiły odrębny przedmiot własności od nabywanego lokalu, a nie pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego, ich nabycie przez kredytobiorcę będzie przedmiotem odrębnych transakcji (odrębnie ustalona cena). W takich przypadkach możliwość sfinansowania BK2% jest zgodnie z ustawą wykluczona.

Chcę kupić mieszkanie z rynku wtórnego. Czy bezpieczny kredyt 2% obejmie też remont mieszkania? Czy mogę wziąć bezpieczny kredyt 2% tylko na remont mieszkania? 

Bezpiecznym kredytem 2% można objąć zarówno wykończenie nieruchomości, jak i jej remont, ale wyłącznie w przypadku, w którym z kredytu finansowany jest także zakup lub budowa nieruchomości. Nie ma możliwości udzielenia bezpiecznego kredytu 2% wyłącznie na remont/wykończenie nieruchomości.

Czy muszę znaleźć mieszkanie zanim złożę wniosek o bezpieczny kredyt 2%? Jakie dokumenty muszę złożyć? 

Bezpieczny kredyt 2% to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od państwa do pierwszych 120 rat kredytu. W kwestii dokumentacji kredytowej jaką należy złożyć należy zwrócić się bezpośrednio do banku kredytującego.

Deweloper dopiero buduje blok, w którym chce kupić mieszkanie. Czy mogę zaciągnąć bezpieczny kredyt 2% na zakup tego mieszkania? Ile mam czasu na wprowadzenie się? 

Tak, istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu na taki cel, jeśli zostaną spełnione warunki określone w ustawie. Na wprowadzenie się ustawodawca przewidział 12 miesięcy od momentu oddania budynku do użytkowania.

Czy można skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na pokrycie partycypacji w TBS/SIM? 

Nie ma takiej możliwości, bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony na nabycie prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego. Natomiast towarzystwa budownictwa mieszkaniowego – TBS-y (obecnie SIM-y, tj. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) spółki realizujące budownictwo społeczne poprzez budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Czy można skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na wykup mieszkania w TBS/SIM? 

W przypadku umożliwienia przez TBS/SIM wykupu lokalu mieszkalnego, istnieje możliwość objęcia go bezpiecznym kredytem 2%. Co do zasady jednak towarzystwa budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe to spółki realizujące budownictwo społeczne poprzez budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu, a stosunek najmu nie daje możliwości ubiegania się o kredyt hipoteczny, jakim jest bezpieczny kredyt 2%.

 Czy kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie, również zalicza się do tego programu? 

Tak, możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

Czy można skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na dokończenie budowy domu? 

Jeśli wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie nieruchomość gruntowa niezabudowana, na której przed dniem wejścia w życie ustawy rozpoczęto budowę domu jednorodzinnego, to kredytobiorca może starać się o bezpieczny kredyt 2% w wysokości:

 • w kwocie do 150 tys. zł na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko,
 • w kwocie do 100 tys. zł na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe,

jeżeli łączna wysokość tego wkładu i tego kredytu nie przekracza 1 000 000 zł, a kredyt ten jest udzielany w celu pokrycia całości albo części wydatków związanych z dalszą budową tego domu, w tym z jego wykończeniem.

Jeżeli łączna wartość działki oraz rozpoczętej budowy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wysokości wkładu własnego (tj. 200 tys. zł) wówczas kredytobiorca może starać się o kredyt w pełnej wysokości (500 lub 600 tys. zł).

Czy można kupić działkę z rozpoczętą budową? 

Tak, istnieje taka możliwość.

Posiadam działkę, ale jest na niej domek letniskowy – czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na budowę domu na tej działce? 

Tak, z udziału w programie wyklucza posiadanie nieruchomości mieszkalnej (budynku całorocznego).

Posiadam działkę, którą kupiłem na kredyt hipoteczny. Czy mogę wziąć bezpieczny kredyt 2% na budowę domu na tej działce? 

W ustawie brak jest ograniczeń w tym zakresie. Bank kredytujący podejmie decyzję czy przyznać kredytobiorcy drugi kredyt hipoteczny.

Czy można wziąć bezpieczny kredyt 2% na rozbudowanie domu? 

Nie, katalog celów ustawy nie przewiduje możliwości udzielenia bezpiecznego kredytu 2% na taki cel. Zgodnie z treścią przepisów ustawy przez budowę domu, która może być celem kredytu, należy rozumieć budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967), z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego.

Czy mogę w późniejszym terminie rozbudować dom ze środków własnych, jeśli pierwotnie postawiłem go ze środków uzyskanych z bezpiecznego kredytu 2%? 

Ustawa nie wyklucza takiej możliwości.

Czy będzie ustalona maksymalna prowizja oraz marża banków w programie? 

Nie ma określonej maksymalnej prowizji lub marży banków w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Wprowadzono jednak w ustawie zakaz stosowania przez banki wyższej marży i prowizji niż w kredytach udzielanych poza programem.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu? 

W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2% powiększone o marżę i prowizję (jeśli będzie pobierana) banku.

Czy oprocentowanie kredytu jest stałe? 

Wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. W okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2% + marża banku.

Czy będzie mnie stać na ten kredyt? Czy posiadam wystarczającą zdolność kredytową? 

Ocena zdolności kredytowej należy do banku kredytującego. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank kredytujący podejmie decyzję o możliwości udzielenia kredytu.

W czerwcu 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła skierowaną do banków nowelizację Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Banki, które przystąpiły lub przystąpią w przyszłości do rządowego programu, oceniając zdolność kredytową wnioskodawców powinny uwzględniać specyfikę takiego programu. Dzięki decyzji KNF zwiększy się zdolność kredytowa osób starających się o swoje pierwsze mieszkanie czy dom jednorodzinny w ramach programu.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

Komentarze(7)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Tomcio, Tomcio
  2023-07-09 15:34:52
  Co z osobami co wzieły kredyt 1,5 roku temu na 1,25%, rata kredytu mieszkaniowego miała być 1900zł a jest 3800zł
  8
  pokażodpowiedzi (1)
 • Rombek
  2023-07-17 17:11:57
  Przepisaliśmy mieszkanie na syna i razem z nim mieszkamy. Czy syn może skorzystać z kredytu mieszkaniowego 2 %.
  3
  pokażodpowiedzi (1)
 • Marta
  2023-08-14 23:16:51
  Przed ślubem nabyłam połowę mieszkania za gotówkę, a drugą połowę poprzez darowiznę. Czy mój mąż może starać się o bezpieczny kredyt hipoteczny?
  0
  pokażodpowiedzi (1)
 • Paweł
  2023-07-18 19:05:31
  Mam problem ze zrozumieniem tej odpowiedzi: istnieje możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2% w przypadku posiadania prawa własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego wydanej: - w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu, - co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%. Czy muszą być oba te punkty spełnione, czy jeden z nich? Konkretnie chodzi mi o to czy mogę wziąć kredyt 2% jak już minął rok od wyłączenia z użytku ale powód wyłączenia był inny niż katastrofa budowlana/żywioły. Może jeszcze ktoś będzie wiedział w którym momencie ta nieruchomość musi być wyłączona z użytku? Konkretnie chodzi mi o to czy da się tak: 1. nieruchomość zostaje wyłączona z użytku 2. sprzedaję nieruchomość 3. nowy właściciel naprawia sobie i odkręca wyłączenie z użytku 4. mija rok od wyłączenia z użytku 5. kupuję inną nieruchomość na kredyt 2%. Z góry dziękuję.
  2
QR Code
Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak zaprosić batmana do ogrodu?

Możesz mieć batmana we własnym ogrodzie. Taki bohater potrafi zjeść od kilkuset do 2000 komarów jednej nocy i uchronić od niechcianych ukąszeń. Jak zwabić nietoperze do ogrodu? Jest na to kilka sposobów.

W Polsce rynek nieruchomości premium zyskuje na wartości, ale w porównaniu do Europy Zachodniej jest wiele do nadrobienia

W Polsce rośnie rynek nieruchomości premium. Największy potencjał w tym zakresie mają Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Gdynia.

Mało gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Jak temu zaradzić? Postulat odblokowania dostępu do gruntów KZN

Ostatnie lata dla rynku nieruchomości w Polsce to pasmo wyzwań. Zwłaszcza tempo wzrostu cen gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, utrzymujące się na poziomie około 20 proc. rocznie, miało istotny wpływ na dynamiczne zwiększanie się cen na rynku. Obecnie sektor stoi przed jeszcze poważniejszym problemem: brakiem dostępnych działek pod nowe inwestycje. Dotyka on przede wszystkim miast, gdzie grunty stają się towarem deficytowym, a konkurencja między inwestorami osiąga zenit.

Sprawdź, czy twój kompostownik jest legalny

Kompostownik na odpady kuchenne i skoszoną trawę to bardzo przydatny element ogrodu.  Dzięki niemu uzyskujemy naturalny nawóz, który użyźnia warzywnik i ogród. Warto jednak pamiętać, o tym że umieszczenie na działce kompostownika podlega pewnym prawnym ograniczeniom. Nie jest zatem wcale obojętne, gdzie i jakiej wielkości kompostownik postawimy na swojej działce.

REKLAMA

Rozszerzenie solidarnej odpowiedzialności inwestora w branży budowlanej. Jak zmienia się orzecznictwo sądów?

Ze swoją złożonością i różnorodnością procesów branża budowlana stanowi obszar, w którym interpretacja przepisów prawnych oraz orzecznictwo sądowe mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania rynku. Jednym z istotnych aspektów tego obszaru jest solidarna odpowiedzialność inwestora, której zakres i interpretacja w ostatnich latach podlegają dynamicznym zmianom - pisze Mateusz Chmura, radca prawny z Kancelarii Chmura i Partnerzy sp. p.

Klimatyzacja w bloku

Czy to już czas pomyśleć o klimatyzacji? Jak najbardziej. Czy mieszkańcy bloków również mogą skorzystać z dobrodziejstw tego urządzenia? Tak, ale pod pewnymi warunkami. 

Budowa domu bez pozwolenia 2024: tylko o powierzchni do 70 mkw. czy większych, czy warto skorzystać z tej możliwości

Umożliwiający budowę domów do 70 mkw. Powierzchni bez zezwolenia program Dom bez formalności działa już ponad dwa lata. Poprzedni rząd liczył, że ożywi on budownictwo jednorodzinne. W ubiegły roku na podobnych zasadach miało być możliwe budowanie domów większych, ale ostatecznie do zmiany prawa nie doszło.

Kto decyduje się na budowę domu na zgłoszenie?

Budowa domu na zgłoszenie. 2,8 tys. domów jednorodzinnych o powierzchni budowy nieprzekraczającej 70 m kw. powstanie w ramach programu "Dom bez formalności”. 

REKLAMA

Wakacje kredytowe 2024 - projekt ustawy ustala nowe warunki

Wakacje kredytowe 2024 - ile kredytów obejmie nowa ustawa przedłużająca wakacje kredytowe? Jak zmieniają się warunki skorzystania z wakacji kredytowych? Ile razy będzie można wstrzymać opłacanie raty kredytowej i przez ile miesięcy?

Czyste Powietrze. NFOŚiGW zaleca ostrożność przy kupnie pomp ciepła do czasu zmian w programie

Po 13 czerwca 2024 r. dotacje z Funduszu będzie można otrzymać tylko do pomp będących na specjalnej liście. Ma ona gwarantować, że oferowane urządzenia są zgodne z deklarowanymi parametrami.

REKLAMA