REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jaką kwotę można pożyczyć w "Bezpiecznym kredycie 2%"? Na ile lat? Jaki wkład własny? Które banki?

Jaką kwotę można pożyczyć w
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Gdzie jest dostępny "Bezpieczny kredyt 2%"? Jaka kwota? Jaki okres kredytowania?
 

Od poniedziałku "bezpieczny kredyt" dostępny w PKO BP, Pekao SA, Alior Banku i Velo Banku

Co to jest "Bezpieczny kredyt 2%" 

Od poniedziałku osoby do 45. roku życia mogą starać się o "bezpieczny kredyt" na zakup np. pierwszego mieszkania z pomocą państwa. Oferują go już cztery banki: PKO BP, Pekao SA, Alior Banku i Velo Banku, a kolejne finalizują zawarcie umowy w tej sprawie.

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa weszła w życie 1 lipca br. Produkty te są oferowane przez banki, które zawarły odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadziły je do swojej oferty. Konto mieszkaniowe będzie oferowane klientom np. Pekao od 10 lipca, a w PKO BP zostanie wprowadzone do grudnia.

"Bezpieczny kredyt" z okresowo stałą stopą procentową może zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku musi spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości: mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Ile wynosi "Bezpieczny kredyt 2%"

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie może przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny może maksymalnie wynieść 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat, a spłata kredytu odbywa się w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

Polecamy: „Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Polecamy: „Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i rozliczenia

Konto mieszkaniowe mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w wysokości co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; w każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Poniżej publikujemy odpowiedzi rządu na pytania o program "Bezpieczny Kredyt 2%"

 

Czy są limity ceny na m2 mieszkania? 

Nie przewidziano ograniczenia ceny m2 lokalu mieszkalnego. Również w przypadku połączenia bezpiecznego kredytu 2% i gwarancji wkładu własnego kredytobiorcy.

Dlaczego zdecydowano się na limit wieku? 

Środki budżetowe jakie planujemy przeznaczyć na program nie są nieograniczone. Musimy więc dystrybuować je tak, aby trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Tę grupę definiujemy w przedziale wiekowym do 45 lat. To jest okres, kiedy najczęściej stabilizuje się sytuacja finansowa i kiedy podejmowana jest decyzja o założeniu rodziny.

Skończę 45 lat w czerwcu 2023 r. Czy będę mógł wziąć udział w programie? 

Udział w programie będą mogły wziąć osoby, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2% lub zawarcia umowy prowadzenia Konta Mieszkaniowego, nie mają ukończonych 45 lat.

Od kiedy będzie można wziąć bezpieczny kredyt 2% lub założyć Konto Mieszkaniowe? Gdzie należy składać wnioski? 

Przepisy ustawy wejdą w życie 1 lipca 2023 r. Wnioski należy składać w bankach, które przystąpią do programu. Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie będzie brało udziału w tym procesie.  Lista banków zostanie opublikowana na stronie internetowej BGK i sukcesywnie aktualizowana po przystąpieniu nowych banków do programu.
Linki:

Jakie banki będą brały udział w programie? 

Zakładamy, że większość banków komercyjnych przystąpi do programu. Z listą banków, które biorą udział w programie można zapoznać się na stronie internetowej BGK:

Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Jestem współwłaścicielem mieszkania. Mogę skorzystać z programu? 

Osoby posiadające udział nie wyższy niż 50% we współwłasności jednego lokalu mieszkalnego, które nie zamieszkują w tym lokalu od co najmniej 12 miesięcy, a udział ten nabyły wyłącznie w drodze dziedziczenia, będą mogły skorzystać z programu.

Udziały nabyte w drodze innej niż dziedziczenie (np. darowizna czy umowa dożywocia) nie pozwalają na udział w programie, podobnie jak posiadanie udziałów w więcej niż jednej nieruchomości mieszkalnej.

Przez własność/współwłasność należy rozumieć prawo własności, ale także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Istnieje także możliwość skorzystania z programu w przypadku posiadania prawa współwłasności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego wydanej:

 • w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu,
 • co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%.

W przypadku Konta Mieszkaniowego warunki ustawy uznaje się za spełnione również w przypadku, gdy oszczędzający posiada albo posiadał prawo własności (lub spółdzielcze prawo) do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa

 • nie przekracza 50 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z dwojgiem dzieci albo
 • nie przekracza 75 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z trojgiem dzieci, albo
 • nie przekracza 90 m2 i w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z czworgiem dzieci, albo
 • w którym zamieszkuje albo zamieszkiwał z co najmniej pięciorgiem dzieci.

Jeżeli w przeszłości byłam właścicielką mieszkania, ale już je sprzedałam, to czy mogę skorzystać z programu? 

Program jest przewidziany wyłącznie dla osób kupujących mieszkanie albo dom jednorodzinny po raz pierwszy. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, które będą mogły skorzystać z Konta Mieszkaniowego – w takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie, jednak nie większe niż 50m2 (dwoje dzieci), 75m2 (troje dzieci) i 90m2 (czworo dzieci). Dla rodzin z pięciorgiem lub więcej dzieci limitu metrażowego już nie ma.

Z obu instrumentów programu mogą skorzystać także osoby posiadające w przeszłości udział nie wyższy niż 50% we współwłasności mieszkania nabyty w drodze dziedziczenia, które nie zamieszkują w tym mieszkaniu od co najmniej 12 miesięcy.
Ponadto można skorzystać z programu, gdy kredytobiorca lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe nabyli w drodze dziedziczenia lub darowizny prawo własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego i zbyli je przed ukończeniem 18 lat.

Istnieje także możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2% w przypadku posiadania w przeszłości prawa własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego wydanej:

 • w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu,
 • co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%.

Przez własność/współwłasność należy rozumieć prawo własności, ale także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Czy mogę skorzystać z programu, jeżeli w przeszłości skorzystałem z programu „Mieszkanie dla Młodych”? 

Nie, taki kredytobiorca nie spełni warunku nabywania pierwszej nieruchomości mieszkaniowej.  Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, które będą mogły skorzystać z Konta Mieszkaniowego w przypadku posiadania mieszkania o metrażu nie większym niż wskazany w ustawie.

Czy obcokrajowiec będzie mógł skorzystać z programu? 

Tak, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w ustawie. Ustawa nie wyklucza z udziału w programie obcokrajowców, jeżeli prowadzą oni gospodarstwo domowe na terytorium Polski. Jeżeli natomiast gospodarstwo domowe prowadzone jest poza terytorium Polski to obcokrajowiec może ubiegać się o udzielenie bezpiecznego kredytu 2% wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo.

Konto Mieszkaniowe prowadzone jest na rzecz osoby fizycznej w złotych. Bezpieczny kredyt 2% również będzie mógł zostać udzielony w złotych. 

Czy można skorzystać równocześnie z bezpiecznego kredytu 2% i Konta Mieszkaniowego? 

Ustawa nie wyklucza jednoczesnego korzystania z obu instrumentów w ramach programu „Pierwsze Mieszkanie”. Jednak warunkiem uczestnictwa jest nieposiadanie prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego. W przypadku zaciągnięcia bezpiecznego kredytu 2%, zainteresowany nie jest już w stanie spełnić wspomnianego warunku przy chęci skorzystania z Konta Mieszkaniowego. Nie widzimy natomiast aktualnie przeszkód w skorzystaniu z Konta Mieszkaniowego w celu zgromadzenia oszczędności, a następnie zawarcie z bankiem kredytującym umowy bezpiecznego kredytu 2% i przeznaczenie zgromadzonych na koncie środków jako wkładu własnego na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego. Bezpieczny kredyt mieszkaniowy 2% udzielany ma być do 2027 r., podczas gdy Konto Mieszkaniowe musi być prowadzone co najmniej 3 lata.

Czy program obejmie samotnych rodziców z dzieckiem lub pary żyjące w niesformalizowanym związku? 

 Konto Mieszkaniowe może być prowadzone na rzecz osoby fizyczne. Natomiast kredyt skierowany jest do gospodarstw domowych – singli, czy osób wspólnie wychowujących dzieci. Proponowane rozwiązania nie wykluczają wskazanej grupy w udziale w programie.

Kto może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? 

Osoby, które planują kupno lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Jakie muszę spełnić warunki, by uzyskać kredyt? 

Osoba ubiegająca się o bezpieczny kredyt 2% powinna:

 1. posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać;
 2. przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego:
 • nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
 • nie może jej przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz
 • w dniu udzielenia kredytu nie może mieć ukończone 45 lat.

Czy będą limity udzielanych kredytów w ciągu roku? 

Zakładamy, że w zależności od wysokości kwot dopłat, będziemy mogli finansować rocznie 30-40 tys. kredytów. Planowane wydatki pojawią się od 2024 r. i będą rosnąć do 2027 r. Przewidujemy, że wyniosą one rocznie od 800 mln zł w 2024 r. do 1,5 mld zł w 2027 r. Po tym roku będą już systematycznie spadać. Szacujemy, że zabezpieczy to potrzeby zdecydowanej większości osób spełniających kryteria do uzyskania dopłaty i posiadających zdolność kredytową.

Jaki jest minimalny okres kredytowania? 

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Czy można nadpłacać kredyt 2%? 

W przypadku gdy dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, chyba że:

 • spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu,
 • spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”),
 • łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, tj. 200 tys. zł,
 • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

Czy będę mógł zaciągnąć kolejny kredyt hipoteczny w czasie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2%? 

Nabycie kolejnej nieruchomości w trakcie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2% skutkuje utratą prawa do dopłat od chwili wystąpienia tego zdarzenia.

Czy rządowe kredyty nie "rozejdą" się w ciągu jednego dnia? 

Zakłada się, że roczna liczba bezpiecznych kredytów 2% w latach 2023-2024 wyniesie łącznie 50 tys. kredytów (biorąc pod uwagę uruchomienie programu w II połowie 2023 r. przyjęto, że liczba udzielonych kredytów w 2023 r. wyniesie 10 tys., a w 2024 r. osiągnie wielkość 40 tys.). W kolejnych latach przewidujemy zainteresowanie na poziomie udzielania 30-40 tys. kredytów rocznie. Wydatki na bezpieczne kredyty 2% udzielone w br. zostaną rozliczone w 2024 r. Na przyszły rok na sfinansowanie dopłat do rat kredytów przewidziano 941 mln zł.

Czy mogę prowadzić działalność gospodarczą w nieruchomości kredytowanej bezpiecznym kredytem 2%? 

Działalność gospodarcza nie może być wykonywana w nieruchomości kredytowanej bezpiecznym kredytem 2% do czasu spłaty udzielonej gwarancji BGK (jeśli taka została udzielona).

Posiadam gospodarstwo rolne. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Posiadanie gospodarstwa rolnego nie wyklucza z możliwości ubiegania się o bezpieczny kredyt 2%. 

Jak szybko muszę się wprowadzić do nieruchomości kupionej z bezpiecznego kredytu 2%? 

Kredytobiorca powinien wprowadzić się do nieruchomości w terminie 24 miesięcy od dnia:

 • zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego realizowanej,
 • nabycia prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
 • nabycia spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

W przeciwnym wypadku utraci prawo do dopłat do rat kredytu.

Pracuję za granicą i zarabiam w innej walucie niż złoty. Czy będę mógł skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? 

Bezpieczny kredyt 2% jest udzielany wyłącznie w walucie polskiej. To do banku kredytującego należy decyzja czy udzieli kredytu w złotych osobie zarabiającej w innej walucie, jednak zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego kredytu hipotecznego udziela się w walucie dochodu.

Posiadam już kredyt. Czy przewidujecie Państwo możliwość refinansowania już zakupionej nieruchomości z wykorzystaniem nowego programu? 

Bezpieczny kredyt 2% skierowany jest do osób, które nie posiadają i nie posiadały mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego) ani nie są stroną umowy innego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Podpisałem umowę deweloperską, ale jeszcze nie mam prawa własności mieszkania. Mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? 

Bezpieczny kredyt 2% jest skierowany do osób, które planują kupno swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego tzn. przed dniem udzielenia kredytu mieszkaniowego kredytobiorca nie posiadał prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz nie przysługiwało mu spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W przypadku umowy deweloperskiej nabycie prawa własności lokalu następuje w chwili jego wyodrębnienia, a zatem do czasu takiego wyodrębnienia kredytobiorca będzie spełniał warunki programu.

Jestem kredytobiorcą, ale jeszcze nie mam prawa własności mieszkania. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? 

Bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony, jeżeli w dniu złożenia wniosku o jego udzielenie kredytobiorca nie jest stroną umowy innego kredytu hipotecznego, także w przypadku, gdy nie nastąpiło jeszcze nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Czy mogę sprzedać takie mieszkanie zanim minie 10 lat? Co się stanie jak sprzedam? Będę musiał oddać otrzymane do tej pory dopłaty? 

W przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Czy mieszkanie zakupione z pomocą programu można wynająć? 

Rozwiązania określone w programie „Pierwsze Mieszkanie” skierowane są do osób, które planują nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny albo jego budowę, celem zaspokojenia własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Ustawa nie wprowadza natomiast nakazu zwrotu wypłaconych już dopłat do rat kredytu po okresie ich przysługiwania (po upływie 10 lat), a tym samym decyzja o wynajmie mieszkania będzie należała do kredytobiorcy.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której kredytobiorca bezpiecznego kredytu 2% zawrze związek małżeński z osobą posiadającą już własne mieszkanie i przeprowadzi się do mieszkania małżonka. W takiej sytuacji należące do niego mieszkanie zakupione z bezpiecznego kredytu 2% może zostać wynajęte bez utraty prawa do dopłat.

Czy bezpiecznym kredytem 2% mogę sfinansować, oprócz zakupu mieszkania, również zakup miejsca postojowego? 

Możliwe jest sfinansowanie lokalu mieszkalnego do którego przynależy inne pomieszczenie przynależne (art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali). Również w przypadku nabycia domu jednorodzinnego na terenie nabywanej nieruchomości na której położony jest dom jednorodzinny może znajdować się garaż lub jakieś inne pomieszczenie gospodarcze (tym samym również sfinansowane). W przypadku, gdy np. piwnica lub garaż będą stanowiły odrębny przedmiot własności od nabywanego lokalu, a nie pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego, ich nabycie przez kredytobiorcę będzie przedmiotem odrębnych transakcji (odrębnie ustalona cena). W takich przypadkach możliwość sfinansowania BK2% jest zgodnie z ustawą wykluczona.

Chcę kupić mieszkanie z rynku wtórnego. Czy bezpieczny kredyt 2% obejmie też remont mieszkania? Czy mogę wziąć bezpieczny kredyt 2% tylko na remont mieszkania? 

Bezpiecznym kredytem 2% można objąć zarówno wykończenie nieruchomości, jak i jej remont, ale wyłącznie w przypadku, w którym z kredytu finansowany jest także zakup lub budowa nieruchomości. Nie ma możliwości udzielenia bezpiecznego kredytu 2% wyłącznie na remont/wykończenie nieruchomości.

Czy muszę znaleźć mieszkanie zanim złożę wniosek o bezpieczny kredyt 2%? Jakie dokumenty muszę złożyć? 

Bezpieczny kredyt 2% to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od państwa do pierwszych 120 rat kredytu. W kwestii dokumentacji kredytowej jaką należy złożyć należy zwrócić się bezpośrednio do banku kredytującego.

Deweloper dopiero buduje blok, w którym chce kupić mieszkanie. Czy mogę zaciągnąć bezpieczny kredyt 2% na zakup tego mieszkania? Ile mam czasu na wprowadzenie się? 

Tak, istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu na taki cel, jeśli zostaną spełnione warunki określone w ustawie. Na wprowadzenie się ustawodawca przewidział 12 miesięcy od momentu oddania budynku do użytkowania.

Czy można skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na pokrycie partycypacji w TBS/SIM? 

Nie ma takiej możliwości, bezpieczny kredyt 2% może zostać udzielony na nabycie prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego. Natomiast towarzystwa budownictwa mieszkaniowego – TBS-y (obecnie SIM-y, tj. Społeczne inicjatywy mieszkaniowe) spółki realizujące budownictwo społeczne poprzez budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Czy można skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na wykup mieszkania w TBS/SIM? 

W przypadku umożliwienia przez TBS/SIM wykupu lokalu mieszkalnego, istnieje możliwość objęcia go bezpiecznym kredytem 2%. Co do zasady jednak towarzystwa budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe to spółki realizujące budownictwo społeczne poprzez budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu, a stosunek najmu nie daje możliwości ubiegania się o kredyt hipoteczny, jakim jest bezpieczny kredyt 2%.

 Czy kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie, również zalicza się do tego programu? 

Tak, możliwe będzie przeznaczenie środków na wydatki ponoszone w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu.

Czy można skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na dokończenie budowy domu? 

Jeśli wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie nieruchomość gruntowa niezabudowana, na której przed dniem wejścia w życie ustawy rozpoczęto budowę domu jednorodzinnego, to kredytobiorca może starać się o bezpieczny kredyt 2% w wysokości:

 • w kwocie do 150 tys. zł na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko,
 • w kwocie do 100 tys. zł na dokończenie budowy domu, budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe,

jeżeli łączna wysokość tego wkładu i tego kredytu nie przekracza 1 000 000 zł, a kredyt ten jest udzielany w celu pokrycia całości albo części wydatków związanych z dalszą budową tego domu, w tym z jego wykończeniem.

Jeżeli łączna wartość działki oraz rozpoczętej budowy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wysokości wkładu własnego (tj. 200 tys. zł) wówczas kredytobiorca może starać się o kredyt w pełnej wysokości (500 lub 600 tys. zł).

Czy można kupić działkę z rozpoczętą budową? 

Tak, istnieje taka możliwość.

Posiadam działkę, ale jest na niej domek letniskowy – czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na budowę domu na tej działce? 

Tak, z udziału w programie wyklucza posiadanie nieruchomości mieszkalnej (budynku całorocznego).

Posiadam działkę, którą kupiłem na kredyt hipoteczny. Czy mogę wziąć bezpieczny kredyt 2% na budowę domu na tej działce? 

W ustawie brak jest ograniczeń w tym zakresie. Bank kredytujący podejmie decyzję czy przyznać kredytobiorcy drugi kredyt hipoteczny.

Czy można wziąć bezpieczny kredyt 2% na rozbudowanie domu? 

Nie, katalog celów ustawy nie przewiduje możliwości udzielenia bezpiecznego kredytu 2% na taki cel. Zgodnie z treścią przepisów ustawy przez budowę domu, która może być celem kredytu, należy rozumieć budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553 i 967), z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego.

Czy mogę w późniejszym terminie rozbudować dom ze środków własnych, jeśli pierwotnie postawiłem go ze środków uzyskanych z bezpiecznego kredytu 2%? 

Ustawa nie wyklucza takiej możliwości.

Czy będzie ustalona maksymalna prowizja oraz marża banków w programie? 

Nie ma określonej maksymalnej prowizji lub marży banków w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Wprowadzono jednak w ustawie zakaz stosowania przez banki wyższej marży i prowizji niż w kredytach udzielanych poza programem.

Ile wynosi oprocentowanie kredytu? 

W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2% powiększone o marżę i prowizję (jeśli będzie pobierana) banku.

Czy oprocentowanie kredytu jest stałe? 

Wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej. W okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2% + marża banku.

Czy będzie mnie stać na ten kredyt? Czy posiadam wystarczającą zdolność kredytową? 

Ocena zdolności kredytowej należy do banku kredytującego. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank kredytujący podejmie decyzję o możliwości udzielenia kredytu.

W czerwcu 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła skierowaną do banków nowelizację Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Banki, które przystąpiły lub przystąpią w przyszłości do rządowego programu, oceniając zdolność kredytową wnioskodawców powinny uwzględniać specyfikę takiego programu. Dzięki decyzji KNF zwiększy się zdolność kredytowa osób starających się o swoje pierwsze mieszkanie czy dom jednorodzinny w ramach programu.

Z myślą o osobach nie posiadających zdolności kredytowej powstał drugi instrument – Konto Mieszkaniowe.

 

Czy poza oprocentowaniem kredytu poniosę dodatkowe koszty kredytu? 

Kredyty mieszkaniowe z prawem dopłaty będą udzielane przez banki komercyjne, które podpiszą odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Poza niższym oprocentowaniem, kredyty nie będą odbiegały od oferty rynkowej.

Co się stanie gdy zakończy się 10-letni okres obniżonego oprocentowania? Czy moja rata nie wzrośnie wtedy kilkukrotnie? 

Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że bank dokonując oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania zobowiązany jest uwzględnić cały okres spłaty kredytu.

Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia obciążała nadmiernie jego budżet domowy.

Na podstawie jakich założeń i wyliczeń założono, że państwo będzie dopłacać różnicę poziomu powyżej 2%, a nie np. 3% lub 1%? 

Punktem odniesienia do przyjmowanych rozwiązań był okres sprzed pandemii, kiedy stopa WIBOR 3M kształtowała się na stabilnym poziomie 2-3%. Instrument został skonstruowany tak, by warunki jego otrzymania były zbliżone do tych sprzed okresu pandemii.

Czy zniknie kłopot niskiej zdolności kredytowej Polaków? 

 

Bezpieczny kredyt 2% przygotowano tak, aby maksymalnie zniwelować ryzyko wzrostu raty po okresie dopłat. Tym samym przy ocenie zdolności kredytowej czynnik ten nie powinien mieć decydującego znaczenia.

Po nowelizacji Rekomendacji S przez KNF banki będą korzystniej oceniać osoby, które starają się o bezpieczny kredyt 2% z rządową dopłatą. Dzięki temu poprawi się zdolność kredytowa osób, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny, według szacunków rynkowych i ocen ekspertów zdolność kredytowa może zwiększyć się o nawet 30-40 proc.

Zobacz Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie

 

Czy jeśli mój współmałżonek ma już mieszkanie, mogę ubiegać się o bezpieczny kredyt 2%? 

Warunek dotyczący wieku musi spełniać przynajmniej jeden z małżonków, warunek pierwszego mieszkania muszą spełniać oboje bez względu na ustrój majątkowy.

Jestem właścicielem mieszkania, a moja żona nie. Mamy rozdzielność majątkową. Czy moja żona może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? 

Posiadanie rozdzielności majątkowej nie wpływa na możliwość skorzystania z programu, gdy jeden z małżonków posiada nieruchomość. Warunek pierwszego mieszkania jest konieczny w przypadku obojga małżonków. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy małżonek zbył mieszkanie jeszcze przed zawarciem małżeństwa, a drugi z małżonków nie posiada i nigdy nie posiadał nieruchomości.

Mam z żoną rozdzielność majątkową. Moja żona nigdy nie posiadała i nie posiada nieruchomości. Ja posiadałem nieruchomość, ale zbyłem ją przed ślubem. Czy moja żona może sama przystąpić do bezpiecznego kredytu 2%? 

Tak, w takiej sytuacji, tj. zbyciem nieruchomości przez zawarciem związku małżeńskiego i posiadaniem rozdzielności majątkowej, żona może stać się jedynym kredytobiorcą i z uwagi na prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z małżonkiem starać się o kredyt w wysokości do 600 tys. zł.

Mamy z mężem rozdzielność majątkową. Oboje nigdy nie posiadaliśmy ani nie posiadamy nieruchomości, ale do kredytu chce przystąpić sama. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? 

W przypadku małżeństw posiadających rozdzielność majątkową istnieje możliwość samodzielnego przystąpienia do bezpiecznego kredytu 2% pod warunkiem, że kredytobiorca spełnia warunki programu, a jego współmałżonek nie posiada oraz nie posiadał nieruchomości w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Czy mogę wziąć samodzielnie bezpieczny kredyt 2% jeśli mój małżonek ma ogłoszoną upadłość konsumencką? 

W przypadku rozdzielności majątkowej istnieje możliwość przystąpienia do bezpiecznego kredytu 2% przez jednego z małżonków. Zachowany musi jednak pozostać warunek nieposiadania przez niego nieruchomości mieszkalnej. Warunek ten musi spełniać także małżonek nieprzystępujący do kredytu (obecnie i w przeszłości, z wyjątkiem nieruchomości sprzedanych przed zawarciem związku małżeńskiego).

Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o bezpieczny kredyt 2%? 

O bezpieczny kredyt 2% może ubiegać się singiel, małżeństwo bądź para w związku nieformalnym, która wychowuje co najmniej 1 dziecko. W przypadku gdy osoby pozostające w związku partnerskim wychowują co najmniej 1 dziecko bądź małżeństwa, limit kredytu zwiększa się z 500 do 600 tys. zł.

Co w przypadku, gdy bezpieczny kredyt 2% bierze singiel spełniający wszystkie warunki, ale np. po 3 latach dopłat wchodzi w związek małżeński z osobą która już posiada nieruchomość? 

Ustawa zakłada, że osoba taka nie utraci prawa do dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%.

Czy mogę zaciągnąć bezpieczny kredyt 2% ze współkredytobiorcami np. rodzicami, żeby poprawić swoją zdolność kredytową? 

Ustawa nie przewiduje takiej możliwości.

Jestem w związku nieformalnym. Czy mogę wziąć samodzielny bezpieczny kredyt 2% na ½ mieszkania, a moja partnerka samodzielny bezpieczny kredyt 2% na jego drugą połowę? 

Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Bezpieczny kredyt 2% nie może zostać udzielony na zakup jedynie udziałów w nieruchomości.

Czy moja partnerka może się do mnie wprowadzić? Nie jesteśmy małżeństwem ani nie posiadamy dzieci. 

Kredytobiorca utraci prawo do dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%, jeśli udostępni do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny osobie, która:

 • w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia tego kredytu, prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe albo
 • będąc drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy przed dniem udzielenia kredytu nie prowadziła gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą

a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia kredytu  oznaczałoby naruszenie warunków programu.

Mówiąc o gospodarstwie domowym należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną.

Wobec powyższego po wprowadzeniu się partnerki nie ustaną dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2%.

Czy osoba która weźmie kredyt jako singiel i w trakcie trwania dopłat postanowi wstąpić w związek małżeński z rozszerzoną wspólnością majątkową traci dopłaty? 

Co do zasady przepisy ustawy nie wykluczają takiej możliwości. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że to do banku kredytującego należeć będzie decyzja, czy wyrazi zgodę na rozszerzenie wspólności majątkowej na kredytowaną nieruchomość bez konieczności dopisania współmałżonka do umowy kredytu hipotecznego. Natomiast dopisanie małżonka do umowy bezpiecznego kredytu 2% jest możliwe tylko w przypadku, w którym osoba ta spełnia warunki programu.

Czy przy bezpiecznym kredycie 2% jest wymagany wkład własny, a jeśli tak, to jakiej wysokości? 

Bezpieczny kredyt 2% to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od Państwa do pierwszych 120 rat kredytu. Jak każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tysięcy złotych.

Istnieje natomiast możliwość udzielenia gwarancji wkładu własnego poprzez połączenie z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”. W przypadku chęci skorzystania z gwarancji BGK suma tej gwarancji oraz wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł oraz nie może przekroczyć 20% lub 30% całkowitej kwoty wydatków, na które jest udzielany kredyt.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie Mieszkanie dla ciebie 

Czy mogę połączyć kredyt z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”? 

Tak, przewiduje się możliwość udzielenie kredytu z prawem dopłat do rat również kredytobiorcom, którzy nie zgromadzili środków na wkład własny. Przy czym kredytobiorcom bezpiecznego kredytu 2% nie będą przysługiwały spłaty rodzinne. W przypadku połączenia bezpiecznego kredytu 2% z gwarancją wkładu własnego nie obowiązuje limit ceny m2.

Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie Mieszkanie dla ciebie

Podobieństwa/różnice między programami

Kategoria

Bezpieczny kredyt 2%

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

Wkład własnyDo 200 000 złDo 200 000 zł i do 20% przy stopie zmiennej / 30% przy stopie stałej
Limit ceny m2 mieszkaniaBrakTak
Spłata rodzinnaBrakTak
Limit wielkości mieszkaniaBrakBrak
Kryterium wiekuDo 45 roku życiaBrak
Posiadanie domu/mieszkania w przeszłościWykluczaNie wyklucza (z jednym wyjątkiem)
Posiadanie domu/mieszkania aktualnieWyklucza (z wyjątkami)Wyklucza (z wyjątkami)
Na zakup większego lokaluNie, tylko na pierwszyTak, pod pewnymi warunkami
Minimalny okres kredytowania15 lat15 lat
Możliwość objęcia gwarancjąTakTak

 

Czy będą mi przysługiwać spłaty rodzinne przy kredycie? 

W przypadku zawarcia umowy bezpiecznego kredytu 2% nie będzie można skorzystać ze spłat rodzinnych.

Czy biorąc bezpieczny kredyt 2% mogę wnieść działkę jako wkład własny? 

Tak, z tym że jeżeli wartość działki przekracza 200 tys. zł  wówczas nie będzie możliwe wniesienie innego wkładu własnego w środkach pieniężnych. Ponadto suma wartości działki i kwoty udzielonego kredytu nie może przekroczyć 1 mln zł.

Mam nie więcej niż 50% udziałów w odziedziczonej nieruchomości, więc spełniam warunki bezpiecznego kredytu 2%. Chciałbym zakupić pozostałe udziały w tej nieruchomości. 

Z bezpiecznego kredytu 2% co do zasady nie można skorzystać przy zakupie jedynie udziałów w nieruchomości. Wyjątkiem jest powyższa sytuacja – osoba, która posiada już udziały w nieruchomości, może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% w celu zakupu pozostałych udziałów w tej nieruchomości.

Czy nieruchomości/kredyty posiadane za granica będą również brane pod uwagę przy udzielaniu bezpiecznego kredytu 2%? 

W przypadku posiadania za granicą kredytu hipotecznego na nieruchomość bank kredytujący może pozyskać taką informację. W przypadku potwierdzenia przez zagraniczny odpowiednik BIK, że potencjalny kredytobiorca jest stroną innego kredytu hipotecznego na posiadaną aktualnie nieruchomość, nie ma on możliwości skorzystania z programu. W przypadku bycia stroną umowy kredytu hipotecznego, ale bez posiadania nieruchomości, obowiązuje analogiczna zasada co do bycia stroną kredytu hipotecznego w kraju (z bezpiecznego kredytu 2% nie można skorzystać jeśli jest się stroną umowy kredytu hipotecznego podpisanej w ciągu 36 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku o BK2%. Decyzję co do możliwości udzielenia kredytu osobie, która jest stroną innego kredytu hipotecznego zawartego w okresie wcześniejszym podejmuje bank kredytujący).

Posiadanie nieruchomości za granicą (w przypadku niebycia stroną żadnego kredytu hipotecznego) nie wyklucza z możliwości ubiegania się o bezpieczny kredyt 2%. Ustawa wyraźnie wskazuje definicję domu jednorodzinnego i lokalu mieszkalnego, jako nieruchomości położone na terytorium Polski.

Czy wynajmując mieszkanie w TBS można starać się o bezpieczny kredyt 2%? 

Najemcy/partycypanci lokali w TBS/SIM nie są właścicielami nieruchomości, wobec czego mają możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2%.

Posiadam nieruchomość nienadającą się do użytkowania. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? 

Zgodnie z ustawą istnieje możliwość skorzystania z bezpiecznego kredytu 2% w przypadku posiadania prawa własności nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru budowlanego wydanej:

 • w związku z katastrofą budowlaną lub ze skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu,
 • co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bezpiecznego kredytu 2%.

Posiadam wraz z partnerką nieruchomość gruntową / moja partnerka posiada nieruchomość gruntową. Czy mogę sam wybudować na niej dom korzystając z bezpiecznego kredytu 2%? 

Taka sytuacja nie jest możliwa. Konsekwencją budowy domu na działce należącej również do innej osoby jest przysługująca jej własność budynku. Tymczasem kredytobiorca bezpiecznego kredytu 2% powinien być właścicielem nieruchomości, którą nabywa.

Jestem stroną kredytu hipotecznego, ale podpisałem umowę ponad 3 lata temu. Czy mogę skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%? 

Z bezpiecznego kredytu 2% nie można skorzystać jeśli jest się stroną umowy kredytu hipotecznego podpisanej w ciągu 36 miesięcy wstecz od dnia złożenia wniosku o bezpieczny kredyt 2%. Decyzję co do możliwości udzielenia kredytu osobie, która jest stroną innego kredytu hipotecznego zawartego w okresie wcześniejszym podejmuje bank kredytujący.

Czy stracę dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2% jeśli w międzyczasie odziedziczę mieszkanie? 

Nie, odziedziczenie nieruchomości w trakcie trwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% nie powoduje utraty prawa do tych dopłat.

Co z osobami które teraz wzięły kredyt i spłacają ogromne raty? 

 

Czy pieniądze z Konta Mieszkaniowego można wykorzystać na zakup nieruchomości przed upływem 3 lat. 

Okres gromadzenia oszczędności w ramach Konta Mieszkaniowego będzie nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. Wypłata środków przez oszczędzającego przed upływem minimalnego okresu oszczędzania może spowodować brak prawa do finansowego wsparcia w ramach programu.

Chcę skorzystać z Konta Mieszkaniowego. Moja partnerka również. Czy kiedyś będziemy mogli kupić razem mieszkanie? 

Tak, Konto Mieszkaniowe umożliwia późniejszy zakup mieszkania wspólnie z drugą osobą, która posiada oszczędności z Konta Mieszkaniowego.

Chcę skorzystać z Konta Mieszkaniowego. Czy mogę/muszę założyć je wspólnie z żoną? 

Nie, Konto Mieszkaniowe prowadzone jest dla osoby fizycznej, nie dla gospodarstwa domowego.

Czy od prowadzenie Konta Mieszkaniowego będzie pobierana prowizja? 

W zakresie Konta Mieszkaniowego, bank nie będzie pobierać od oszczędzającego opłat i prowizji.

Chcę zostać kredytobiorcą bezpiecznego kredytu 2%, a moja obecna partnerka chce skorzystać z Konta Mieszkaniowego. Czy jeśli kiedyś weźmiemy ślub i zamieszkamy razem w mojej nieruchomości, to żona straci korzyści wynikające z Konta Mieszkaniowego? 

Nie, w takiej sytuacji nie dojdzie do utraty benefitów związanych z Kontem Mieszkaniowym. Jego posiadacz będzie miał możliwość wypłaty środków wraz z premią mieszkaniową na zakup własnego odrębnego mieszkania lub na zakup większej nieruchomości wspólnie z małżonkiem.

Czy można skorzystać z oszczędności zgromadzonych na Koncie Mieszkaniowym na pokrycie partycypacji w TBS/SIM? 

Ustawa umożliwia przeznaczenie zgromadzonych na Koncie Mieszkaniowym oszczędności na wniesienie kwoty partycypacji w TBS/SIM.

 

 

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: PAP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zdolność kredytowa Polaków w maju 2024 r. Kto ile może pożyczyć na mieszkanie? Co dalej w latach 2024-2026? Będą podwyżki i tańsze kredyty?

Zdolność kredytowa w przypadku kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) jest w maju 2024 r. wyższa niż pod koniec 2021 roku, czyli przed serią podwyżek stóp procentowych. Jest tak mimo, iż aktualne oprocentowanie kredytów jest 2-3 razy wyższe niż niecałe 3 lata temu. Tak wynika z danych zebranych przez HREIT. Tak pozytywna sytuacja dla potencjalnych kredytobiorców wynika przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń.

Stal koroduje a materiały kompozytowe nie. W czym jeszcze są lepsze od tradycyjnych materiałów?

W dziedzinach takich jak inżynieria, budownictwo czy projektowanie, materiały kompozytowe zrewolucjonizowały sposób, w jaki myślimy o wytrzymałości, lekkości i trwałości konstrukcji. Te niezwykłe cechy czynią je jednymi z coraz powszechniej stosowanych materiałów, wykorzystywanych z powodzeniem w wielu branżach. Co warto o nich wiedzieć i dlaczego są tak wyjątkowe? O tym poniżej.

Nieruchomości w Tajlandii kuszą niską ceną, ale jest pewien haczyk

Nieruchomości za granicą stają się coraz bardziej pożądane. To z jednej strony inwestycja, a z drugiej własne miejsce na urlop. Jednym z popularniejszych krajów do zakupu nieruchomości jest Tajlandia. 

Jakie udogodnienia cenią mieszkańcy i poszukują ich nabywcy nowych mieszkań od deweloperów

Oceniając przydatność rozwiązań funkcjonalnych stosowanych na osiedlach mieszkaniowych, Polacy na równi z zaawansowanymi innowacjami z obszaru automatyki mieszkaniowej cenią prostsze elementy poprawiające komfort codziennego życia, np. filtry zmiękczające i uzdatniające wodę czy stojaki rowerowe. Deweloperzy biorą to coraz częściej pod uwagę budując nowe osiedla.

REKLAMA

Wsparcie na wymianę dachów z azbestem. Masz czas do 30 września 2025 r.

Rolnicy zyskają dodatkowe 6 miesięcy na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. 

Skąd deweloperzy biorą pieniądze

Jak deweloperzy finansują inwestycje mieszkaniowe? Czy korzystają ze środków własnych, finansowania bankowego czy wchodzą w partnerstwo inwestycyjne? 

Opłaty za odpady komunalne - MKiŚ pisze nowe przepisy. Upowszechnienie metody „od osoby” i zasady „zanieczyszczający płaci”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad zmianami w przepisach dotyczących naliczania opłat za odpady komunalne - napisała w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich, wiceminister klimatu Anita Sowińska.

Mieszkaniowa inflacja z ostatnich dwóch lat. Ile wynosi?

Skutki rosnącej inflacji Polacy odczuwali już dwa lata temu. Koszyk podstawowych zakupów mocno podrożał. A jak w tym czasie zmieniły się koszty utrzymania domów i mieszkań? Sprawdzamy. 

REKLAMA

Mieszkanie na start 2024 - kto może skorzystać? Od kiedy? Jakie dopłaty, warunki i limity?

Mieszkanie na start ma wejść w życie już jesienią 2024 roku. Jego czas trwania przewidziany jest do końca 2027 roku, a kredyt z niższym oprocentowaniem musi zostać udzielony na co najmniej 15 lat. O czym jeszcze warto wiedzieć? Zebraliśmy najważniejsze informacje w pigułce.

Nowe regulacje metody pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

Zmienią się metody pomiaru hałasu emitowanego przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. Od kiedy nowe regulacje? 

REKLAMA