REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Służebność przesyłu

Łukasz Trznadel - prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Monika Taradajko- Zuzmak

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorca korzystający z urządzenia przesyłowego (np. słupa sieci wysokiego napięcia) musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której się ono znajduje. Może nim być służebność przesyłu- ustanawiana za wynagrodzeniem.

Jak zaznaczono w pierwszej części opracowania, ze statusem prawnym urządzenia przesyłowego jest ściśle związane zagadnienie służebności przesyłu. Nie może bowiem budzić wątpliwości fakt, że korzystanie z urządzenia przesyłowego stanowiącego cześć przedsiębiorstwa wymaga również korzystania z części nieruchomości, na której to urządzenie jest posadowione. Przedsiębiorca zatem powinien dysponować tytułem prawnym do tej części nieruchomości, na której jest lub ma być zlokalizowane urządzenie przesyłowe.

REKLAMA

Tytuł prawny do władania nieruchomością to uprawnienie do korzystania z nieruchomości wynikające z prawa własności, z umowy zobowiązaniowej lub z ograniczonego prawa rzeczowego.

Ograniczone prawo rzeczowe to uprawnienie do władania co do zasady rzeczą.

Na jego treść składa się ściśle określony przez ustawę zakres uprawnień względem cudzej rzeczy. Kodeks cywilny nie zawiera definicji ograniczonych praw rzeczowych, zawiera natomiast ich wyczerpujące wyliczenie.

Czym powinien charakteryzować się tytuł prawny

Tytuł prawny do części nieruchomości ma przede wszystkim umożliwić dostęp do urządzeń przesyłowych w celu ich naprawy i konserwacji. Podstawowym sposobem na uzyskanie tytułu prawnego do części nieruchomości jest zawarcie przez przedsiębiorcę z właścicielem lub wieczystym użytkownikiem umowy sprzedaży wyodrębnionej części nieruchomości.

Właściciel nieruchomości może również oddać przedsiębiorstwu nieruchomość odpłatnie:

w najem, dzierżawę lub w użytkowanie. Może również ustanowić na rzecz przedsiębiorcy służebność przesyłu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Służebność przesyłu - definicja.

Służebność przesyłu do nowa instytucja, która nie była dotychczas uregulowana w polskim prawie. Do kodeksu cywilnego została wprowadzona ustawą z dnia 30.05.2008 r. o zmianie ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008 r., Nr 116, poz. 731).

Definicja służebności przesyłu wprowadzona do kodeksu cywilnego:

Art. 3051Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Czym jest służbność przesyłu

Służebność przesyłu jest to zatem ograniczone prawo rzeczowe, którego istota przejawia się w tym, że przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości stanowiącej prywatną własność w precyzyjnie określonym zakresie.

REKLAMA

Podkreślić przy tym należy, iż zakres korzystania z nieruchomości prywatnej powinien być zgodny z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomości stanowiącej prywatną własność. Oznacza to, iż przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych.

Służebność przesyłu może być zastosowana nie tylko do takich stanów faktycznych, w których urządzenia przesyłowe już istnieją, ale również do takich, w których przedsiębiorca zamierza dopiero wybudować urządzenie przesyłowe.

Jak ustanowić służebność przesyłu

Ustanowienie służebności przesyłu następuje na podstawie umowy zawartej między właścicielem nieruchomości prywatnej, na której znajduje się urządzenie przesyłowe, a przedsiębiorcą.

Umowa mająca na celu ustanowienie służebności przesyłu winna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Ustanowienie służebności przesyłu może nastąpić za wynagrodzeniem wypłaconym przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości lub bez wynagrodzenia.

W celu ustanowienia służebności przesyłu właściciel nieruchomości, na której znajdują się urządzenia przesyłowe musi przedstawić u notariusza następujące dokumenty:

1) odpis księgi wieczystej, w której wpisany jest właściciel nieruchomości lub gdy nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej inny dokument za pomocą, którego można wykazać, iż określonej osobie przysługuje prawo własności nieruchomości (najczęściej jest to akt własności ziemi wydany w trybie ustawy z dnia 26.10.1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych);

2) wypis z ewidencji gruntów;

3) wyrys z ewidencji gruntów; wraz wyznaczoną częścią nieruchomości mającej być przedmiotem służebności. Wyznaczenia na mapie ewidencyjnej winien dokonać uprawniony geodeta.

W konkretnym przypadku może się okazać, że konieczne będzie sporządzenie synchronizacji przez uprawnionego geodetę. Będzie to nieodzowne np. w sytuacji gdy nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej, a na skutek odnowienia operatu ewidencji gruntów nr działki wskazany w wypisie z ewidencji gruntów jest inny niż ten wskazany w akcie własności ziemi.

Koszty

Co do kosztów sporządzenia aktu notarialnego, to ich wysokość będzie zależnaod szeregu czynników i w oderwaniu od analizy konkretnego przypadku trudno je precyzyjnie określić.

Natomiast niezbędne jest podkreślenie, że w treści aktu notarialnego, należy dokładnie opisać sposób i zakres korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę.

Służebność w sądzie

Ustanowienie służebności przesyłu na podstawie aktu notarialnego następuje w sytuacji, gdy obie strony, tj. przedsiębiorca oraz właściciel nieruchomości, na której zlokalizowane są urządzenia mają dobrą wolę załatwienia sprawy oraz uzgodniły wspólne stanowisko co do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Rodzi się więc pytanie co zrobić w sytuacji, gdy jedna ze stron nie chce podpisać aktu notarialnego przedmiotem, którego jest ustanowienie służebności przesyłu? Odpowiedź na to pytanie znaduje się w art. 3052 kc.

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Kto może żądać służebności

Z treści cytowanego przepisu wynika, że zarówno właściciel nieruchomości jak i przedsiębiorca mogą żądać przed Sądem ustanowienia służebności przesyłuza odpowiednim wynagrodzeniem. Kodeks postępowania cywilnego, w szczególności art. 626 § 3 stanowi, iż przepisy o ustanowieniu drogi koniecznej stosuje się odpowiednio do ustanowienia służebności przesyłu. Wobec tego zasadne jest twierdzenie, że ustanowienie służebności przesyłu nastąpi w postępowaniu nieprocesowym. Sądem właściwym w tej sprawie będzie Sąd Rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości.

Postępowanie nieprocesowe jest to jeden z dwóch zasadniczych trybów cywilnego postępowania rozpoznawczego. Jego cechą jest to, że nie można tu wyróżnić stron sporu o sprzecznych interesach (nie występuje tu powód i pozwany, a wnioskodawcai uczestnicy). W postępowaniu nieprocesowym Sąd orzekając merytorycznie zawsze wydaje postanowienie.

Jak napisać wniosek

REKLAMA

Redagując wniosek o ustanowienie służebności przesyłu należy dokładnie określić przebieg służebności. Należy również wskazać wszystkich właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać służebność. Do wniosku należy dołączyć takie same dokumenty jak w przypadku ustanowienia służebności przesyłu w drodze aktu notarialnego. Dodatkowo konieczne będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego gospodarczego celem wyliczenia wynagrodzenia należnego właścicielowi nieruchomości obciążonej.

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu winien być opłacony stałą opłatą sądową w kwocie 200,00 zł. Ponadto istotne jest, że po zakończeniu postępowania w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu należy wykonać stosowny wpis w księdze wieczystej urządzonej
dla nieruchomości obciążonej służebnością przesyłu, celem ujawnienia ograniczonego prawa rzeczowego.

Łukasz Trznadel - prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Monika Taradajko- Zuzmak, Arkadiusz Zuzmak s.c.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
W Polsce trzeba wyburzyć ponad 6,5 tys. mieszkań lub domów. Kto nie może się czuć bezpiecznie?

Z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że ponad 2,2 mln Polek i Polaków mieszka w domach jednorodzinnych i kamienicach, które mają już ponad 100 lat. Nikt nie wie, czy te osoby mogą się czuć bezpiecznie. Eksperci portalu GetHome.pl dotarli do informacji z GUNB, z których wynika, że liczba budynków mieszkalnych do rozbiórki stale rośnie.

Senat zdecydował w sprawie wakacji kredytowych

Senat przyjął bez poprawek ustawę o wakacjach kredytowych. Nowe przepisy teraz trafią do podpisu prezydenta. Jak szacuje resort finansów z z wakacji kredytowych w tym roku będzie mogło maksymalnie skorzystać 562 tys. kredytobiorców.

Wiśnia ozdobna i jej najpiękniejsze odmiany do ogrodu – którą wybrać?

Wiśnia ozdobna uznawana jest za najpiękniej kwitnące drzewo. Jakie odmiany wiśni ozdobnej są najładniejsze? My polecamy Kanzan, Amanogawa, Royal Burgundy i Shirotae. Którą wybrać? Podpowiadamy.

Ministerstwo Finansów: nie będzie przedłużenia wakacji kredytowych poza 2024 rok. Od 2025 r. pomoc dla kredytobiorców tylko z FWK

Ministerstwo Finansów nie przewiduje przedłużania wakacji kredytowych poza 2024 rok. Od 2025 roku wspieranie kredytobiorców w trudnej sytuacji w całości przejmie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Taką informację przekazał w Senacie 17 kwietnia 2024 r. wiceminister finansów Jurand Drop.

REKLAMA

Ile kosztuje wykończenie mieszkania pod klucz przez dewelopera?

Nie tylko inwestorzy chcą wykańczać mieszkania pod klucz, również kupujący mieszkania na własny użytek coraz częściej korzystają z tej możliwości. Są pakiety podstawowe, jak i projekty indywidualne. Ile trzeba zapłacić? 

W Łodzi na wyburzenie czekają budynki z niemal 2,3 tys. mieszkań. A jak w innych miastach?

W Polsce w ponadstuletnich kamieniach mieszka więcej niż 2,2 mln rodaków. Czy to bezpieczne? Z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że liczba budynków mieszkalnych do rozbiórki stale rośnie.

Ile kosztuje wykończenie mieszkania – cena za m2? [PORADNIK]

Wykończenie mieszkania – cena za m2 różni się w zależności od standardu wykończenia mieszkania. Jaka jest cena metra kwadratowego robocizny? Prezentujemy krótki poradnik - wykończenie mieszkania deweloperskiego pod klucz krok po kroku. Sprawdź, od czego zacząć i co robić po kolei.

Wyjeżdżasz na długi weekend? Sprawdź, jak zabezpieczyć puste mieszkanie

W tym roku majówkowy weekend może być naprawdę długi, dlatego więcej Polaków niż przed rokiem planuje w tym czasie wyjazd. To niestety też idealny czas dla złodziei. Rok temu wiosną było średnio 6666 włamań miesięcznie! Jak się zabezpieczyć? 

REKLAMA

Ceny materiałów budowlanych - prognozy 2024

Co z cenami materiałów budowlanych w 2024 roku? Ostatnie wyliczenia pokazują, że ceny materiałów budowlanych spadają już kolejny miesiąc z rzędu. Niekoniecznie mamy jednak do czynienia ze stałym trendem. Może być to korekta, spowodowana nadmiernym wywindowaniem cen w ubiegłym roku. Pojawia się również pytanie, jak na to wszystko wpłynie nowy program mieszkaniowy “Mieszkanie na start”, proponowany przez rząd.

Czy Polacy chętnie kupują nowe mieszkania w tym roku?

Czy Polacy są zainteresowani kupnem nowych mieszkań? Czy decyzja o zakupie przekładana jest do czasu ruszenia nowego rządowego programu? Czy deweloperzy są zadowoleni z wyników sprzedaży i jakich rezultatów spodziewają się w 2024 roku?

REKLAMA