REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są obowiązki remontowe lokatora i właściciela mieszkania?

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Lokator powinien konserwować mieszkanie i dokonywać w nim drobnych napraw. Natomiast wynajmujący musi zapewnić sprawne działanie instalacji i urządzeń.

Polecany produkt: Związki partnerskie - prawa, majątek, podatki - PDF

REKLAMA

Polecany produkt: 30 pomysłów na zarabianie w domu

Polecany produkt: Rozwód - opieka nad dziećmi, podział majątku

Najemca ma obowiązek utrzymywać lokal we właściwym stanie technicznym i techniczno-sanitarnym. Musi też przestrzegać porządku domowego, a także liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów. Obciąża go dokonywanie drobnych nakładów na remonty. Katalog napraw i konserwacji konkretnych elementów lokalu, które obciążają lokatorów, jest wyszczególniony w ustawie o ochronie praw lokatorów. W razie wątpliwości, kogo obciąża konkretna naprawa, która nie jest wymieniona w tym katalogu, przyjmuje się, że ma obowiązek wykonać ją wynajmujący.

Polecany produkt: Zwrot VAT za materiały budowlane - Poradnik

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecany produkt: Jak rozliczać najem za 2014 i 2015 rok

Zobacz także: Czy umowa dzierżawy jest podobna do najmu?

OBOWIĄZKI NAJEMCY
 • Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
  • podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,
  • okien i drzwi,
  • wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,
  • trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
  • osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,
  • pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów,
  • etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,
  • przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
  • innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:
   • malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
   • malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.
OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
 • Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.
 • W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.
 

Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:

 
 • utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia,
 • dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy,
 • dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
  • napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu,
  • wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Zobacz także: Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Najemca musi dbać nie tylko o swoje mieszkanie, lecz również dbać o części budynku przeznaczone do wspólnego użytku.

Natomiast po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca powinien odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw.

Zobacz także: Jakie dokumenty należy dołączyć do umowy o najem okazjonalny?

Jakie naprawy wykonuje najemca

REKLAMA

Najemca ma obowiązek naprawiać i konserwować wszystkie elementy wyposażenia, które znajdują się w jego mieszkaniu. Należy do nich w szczególności: naprawa podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych i ściennych okładzin ceramicznych, a także okładzin szklanych i innych. Powinien też naprawiać i konserwować okna i drzwi oraz malować je.

W praktyce pojawiły się wątpliwości, czy lokator powinien pomalować całe okna i drzwi wejściowe do mieszkania. W praktyce przyjęło się jednak, że ma obowiązek pomalować tylko wewnętrzną część drzwi (czyli tę od strony swojego mieszkania, a nie od strony klatki schodowej) oraz wewnętrzną część okien. Natomiast nakłady na zewnętrzną część drzwi (czyli tę od strony klatki schodowej) oraz na zewnętrzną część okien obciążają właściciela budynku.

PRZYKŁAD: NAJEMCA POKRYWA STRATY

Najemca zdemolował mieszkanie i teraz domaga się od właściciela, aby wyremontował je. Właściciel ma prawo odmówić, a nawet wystąpić do sądu z roszczeniem o zwrot kwoty potrzebnej na pokrycie strat.

Katalog napraw i konserwacji obciążających najemcę obejmuje także: wbudowane meble, trzony kuchenne, kuchnie, grzejniki wody przepływowej - zarówno gazowe, elektryczne, jak i gazowe. Obciąża go nawet obowiązek wymiany wbudowanych mebli. Oprócz tego ponosi też nakłady na podgrzewacze wody, wanny, brodziki, misy klozetowe, zlewozmywaki i umywalki wraz z syfonami, baterie, zawory czerpalne oraz inne urządzenia sanitarne, w które lokal jest wyposażony. W razie potrzeby ponosi też koszty wymiany tych urządzeń.

Zobacz także: Czy warto targować się przy najmie mieszkania?

Dodatkowo jeszcze obciążają go wydatki na osprzęt i zabezpieczenie instalacji elektrycznej. Natomiast nie musi wymieniać przewodów elektrycznych, które są w ścianach, oraz osprzętu anteny zbiorczej. Za ich wymianę płaci właściciel budynku.

Zobacz także: Jakie mieszkania najchętniej wynajmują Polacy?

REKLAMA

Najemca konserwuje i naprawia piece węglowe i akumulacyjne. Musi również wymienić znajdujące się w nich zużyte elementy. Gdyby zaś w jego mieszkaniu zostało zainstalowane etażowe centralne ogrzewanie, to ponosi wydatki na jego naprawę. Natomiast za wymianę płaci tylko wówczas, gdy nie zostało zainstalowane na koszt wynajmującego. Dodatkowo jeszcze ponosi wydatki na usuwanie niedrożności przewodów odpływowych i urządzeń sanitarnych. Musi je naprawiać i konserwować, aż do pionów zbiorczych. Obciążają go też koszty malowania lub tapetowania ścian i sufitów, naprawa tynków ścian i sufitów, malowania wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Powinien dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku. Chodzi tu przede wszystkim o windy, klatki schodowe, korytarze, zsypy, pomieszczenia gospodarcze i otoczenie budynku.

DODATKOWE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA

 • Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia instalacji i urządzeń.
 • Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.
 • Najemca może do lokalu wprowadzić propozycję tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń.

Zobacz także: Rozliczenia z tytułu nakładów w czasie trwania najmu

Remonty prowadzi właściciel budynku

Wprawdzie drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem mieszkania powinien zrobić najemca, ale pozostałe remonty obciążają wynajmującego. Wynajmujący obowiązany jest utrzymywać lokale w stanie przydatnym do użytku. Mieści się w tym obowiązek zapewnienia najemcy możliwości korzystania z wody, gdyż bez tej możliwości lokalu mieszkalnego nie można uznać za przydatny do użytku.

Zobacz także: Wynajem kilku mieszkań a działalność gospodarcza

PRZYKŁAD: WYMIANA WYPOSAŻENIA

Właściciel mieszkania przeznaczonego na wynajem zawiera umowę najmu z kolejnym najemcą. Poprzedni najemca wprawdzie używał mieszkania zgodnie z przeznaczeniem, ale na skutek upływu czasu zużyciu uległa umywalka i wypaczyły się drzwi balkonowe. Właściciel nie może wynająć mieszkania w takim stanie. Musi wymienić umywalkę i drzwi balkonowe oraz inne zużyte elementy wyposażenia lokalu.

Już w momencie wynajmu mieszkania musi wydać go w stanie przydatnym do użytku, a potem w czasie trwania umowy najmu ma obowiązek dalej dbać o to, aby taki stan był utrzymany. Dlatego musi zapewnić sprawne działanie istniejących już w budynku instalacji i urządzeń, które umożliwiają najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku.

Gdyby zaś wynajmował lokal wcześniej użytkowany przez innego lokatora, to musi wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.

Jeżeli najemca uzna, że jego prawa zostały naruszone, to może wystąpić z roszczeniem do sądu i domagać się zobowiązania właściciela do dokonania określonych prac.

Zobacz także: Najem lokalu komunalnego a dziedziczenie

Wynajmujący naprawia i wymienia instalację

Do obowiązków wynajmującego należy utrzymywanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz budynku, które służą do wspólnego użytku wszystkich mieszkańców. Powinien też dbać o porządek i czystość otoczenia tego budynku. Dokonuje też napraw tych pomieszczeń i urządzeń, a w razie uszkodzeń ma obowiązek przywrócić stan poprzedni. W tym przypadku nie ma żadnego znaczenia, kto dopuścił się szkody. Nawet jeżeli windę zdemolował lokator, to najemca musi ją naprawić, a potem może wystąpić z roszczeniem o zwrot określonej kwoty. Gdyby lokator dobrowolnie jej nie zapłacił, to właściciel może wnieść pozew do sądu.

Zobacz także: Umowa o najem okazjonalny lokalu mieszkalnego

PRZYKŁAD: NAPRAWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

W wynajmowanym mieszkaniu nastąpiła awaria instalacji wodociągowej. Przystąpiono do remontu. Naprawa instalacji wodociągowej obciąża właściciela budynku. Natomiast nową armaturę powinien sfinansować lokator.

Wynajmujący dokonuje też napraw lokalu, naprawia lub wymienia instalacje i elementy wyposażenia technicznego. Chodzi tutaj o wewnętrzną instalację wodociągową, gazową i ciepłej wody. Natomiast nie wymienia armatury i wyposażenia, bo to obciąża lokatora. Powinien też wymienić wewnętrzną instalację kanalizacyjną, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalację elektryczną i antenę zbiorczą z wyjątkiem osprzętu. Należy do niego wymiana pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych oraz tynków.

Zobacz także: Najem okazjonalny – zalety i wady

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
W Polsce trzeba wyburzyć ponad 6,5 tys. mieszkań lub domów. Kto nie może się czuć bezpiecznie?

Z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że ponad 2,2 mln Polek i Polaków mieszka w domach jednorodzinnych i kamienicach, które mają już ponad 100 lat. Nikt nie wie, czy te osoby mogą się czuć bezpiecznie. Eksperci portalu GetHome.pl dotarli do informacji z GUNB, z których wynika, że liczba budynków mieszkalnych do rozbiórki stale rośnie.

Senat zdecydował w sprawie wakacji kredytowych

Senat przyjął bez poprawek ustawę o wakacjach kredytowych. Nowe przepisy teraz trafią do podpisu prezydenta. Jak szacuje resort finansów z z wakacji kredytowych w tym roku będzie mogło maksymalnie skorzystać 562 tys. kredytobiorców.

Wiśnia ozdobna i jej najpiękniejsze odmiany do ogrodu – którą wybrać?

Wiśnia ozdobna uznawana jest za najpiękniej kwitnące drzewo. Jakie odmiany wiśni ozdobnej są najładniejsze? My polecamy Kanzan, Amanogawa, Royal Burgundy i Shirotae. Którą wybrać? Podpowiadamy.

Ministerstwo Finansów: nie będzie przedłużenia wakacji kredytowych poza 2024 rok. Od 2025 r. pomoc dla kredytobiorców tylko z FWK

Ministerstwo Finansów nie przewiduje przedłużania wakacji kredytowych poza 2024 rok. Od 2025 roku wspieranie kredytobiorców w trudnej sytuacji w całości przejmie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Taką informację przekazał w Senacie 17 kwietnia 2024 r. wiceminister finansów Jurand Drop.

REKLAMA

Ile kosztuje wykończenie mieszkania pod klucz przez dewelopera?

Nie tylko inwestorzy chcą wykańczać mieszkania pod klucz, również kupujący mieszkania na własny użytek coraz częściej korzystają z tej możliwości. Są pakiety podstawowe, jak i projekty indywidualne. Ile trzeba zapłacić? 

W Łodzi na wyburzenie czekają budynki z niemal 2,3 tys. mieszkań. A jak w innych miastach?

W Polsce w ponadstuletnich kamieniach mieszka więcej niż 2,2 mln rodaków. Czy to bezpieczne? Z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że liczba budynków mieszkalnych do rozbiórki stale rośnie.

Ile kosztuje wykończenie mieszkania – cena za m2? [PORADNIK]

Wykończenie mieszkania – cena za m2 różni się w zależności od standardu wykończenia mieszkania. Jaka jest cena metra kwadratowego robocizny? Prezentujemy krótki poradnik - wykończenie mieszkania deweloperskiego pod klucz krok po kroku. Sprawdź, od czego zacząć i co robić po kolei.

Wyjeżdżasz na długi weekend? Sprawdź, jak zabezpieczyć puste mieszkanie

W tym roku majówkowy weekend może być naprawdę długi, dlatego więcej Polaków niż przed rokiem planuje w tym czasie wyjazd. To niestety też idealny czas dla złodziei. Rok temu wiosną było średnio 6666 włamań miesięcznie! Jak się zabezpieczyć? 

REKLAMA

Ceny materiałów budowlanych - prognozy 2024

Co z cenami materiałów budowlanych w 2024 roku? Ostatnie wyliczenia pokazują, że ceny materiałów budowlanych spadają już kolejny miesiąc z rzędu. Niekoniecznie mamy jednak do czynienia ze stałym trendem. Może być to korekta, spowodowana nadmiernym wywindowaniem cen w ubiegłym roku. Pojawia się również pytanie, jak na to wszystko wpłynie nowy program mieszkaniowy “Mieszkanie na start”, proponowany przez rząd.

Czy Polacy chętnie kupują nowe mieszkania w tym roku?

Czy Polacy są zainteresowani kupnem nowych mieszkań? Czy decyzja o zakupie przekładana jest do czasu ruszenia nowego rządowego programu? Czy deweloperzy są zadowoleni z wyników sprzedaży i jakich rezultatów spodziewają się w 2024 roku?

REKLAMA