REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie są obowiązki remontowe lokatora i właściciela mieszkania?

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Lokator powinien konserwować mieszkanie i dokonywać w nim drobnych napraw. Natomiast wynajmujący musi zapewnić sprawne działanie instalacji i urządzeń.

Polecany produkt: Związki partnerskie - prawa, majątek, podatki - PDF

REKLAMA

Polecany produkt: 30 pomysłów na zarabianie w domu

Polecany produkt: Rozwód - opieka nad dziećmi, podział majątku

Najemca ma obowiązek utrzymywać lokal we właściwym stanie technicznym i techniczno-sanitarnym. Musi też przestrzegać porządku domowego, a także liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów. Obciąża go dokonywanie drobnych nakładów na remonty. Katalog napraw i konserwacji konkretnych elementów lokalu, które obciążają lokatorów, jest wyszczególniony w ustawie o ochronie praw lokatorów. W razie wątpliwości, kogo obciąża konkretna naprawa, która nie jest wymieniona w tym katalogu, przyjmuje się, że ma obowiązek wykonać ją wynajmujący.

Polecany produkt: Zwrot VAT za materiały budowlane - Poradnik

Polecany produkt: Jak rozliczać najem za 2014 i 2015 rok

Zobacz także: Czy umowa dzierżawy jest podobna do najmu?

OBOWIĄZKI NAJEMCY
 • Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
  • podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,
  • okien i drzwi,
  • wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,
  • trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
  • osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,
  • pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów,
  • etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,
  • przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
  • innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:
   • malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
   • malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.
OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
 • Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.
 • W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.
 

Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:

 
 • utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia,
 • dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy,
 • dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
  • napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu,
  • wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Zobacz także: Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Najemca musi dbać nie tylko o swoje mieszkanie, lecz również dbać o części budynku przeznaczone do wspólnego użytku.

Natomiast po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca powinien odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw.

Zobacz także: Jakie dokumenty należy dołączyć do umowy o najem okazjonalny?

Jakie naprawy wykonuje najemca

REKLAMA

Najemca ma obowiązek naprawiać i konserwować wszystkie elementy wyposażenia, które znajdują się w jego mieszkaniu. Należy do nich w szczególności: naprawa podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych i ściennych okładzin ceramicznych, a także okładzin szklanych i innych. Powinien też naprawiać i konserwować okna i drzwi oraz malować je.

W praktyce pojawiły się wątpliwości, czy lokator powinien pomalować całe okna i drzwi wejściowe do mieszkania. W praktyce przyjęło się jednak, że ma obowiązek pomalować tylko wewnętrzną część drzwi (czyli tę od strony swojego mieszkania, a nie od strony klatki schodowej) oraz wewnętrzną część okien. Natomiast nakłady na zewnętrzną część drzwi (czyli tę od strony klatki schodowej) oraz na zewnętrzną część okien obciążają właściciela budynku.

PRZYKŁAD: NAJEMCA POKRYWA STRATY

Najemca zdemolował mieszkanie i teraz domaga się od właściciela, aby wyremontował je. Właściciel ma prawo odmówić, a nawet wystąpić do sądu z roszczeniem o zwrot kwoty potrzebnej na pokrycie strat.

Katalog napraw i konserwacji obciążających najemcę obejmuje także: wbudowane meble, trzony kuchenne, kuchnie, grzejniki wody przepływowej - zarówno gazowe, elektryczne, jak i gazowe. Obciąża go nawet obowiązek wymiany wbudowanych mebli. Oprócz tego ponosi też nakłady na podgrzewacze wody, wanny, brodziki, misy klozetowe, zlewozmywaki i umywalki wraz z syfonami, baterie, zawory czerpalne oraz inne urządzenia sanitarne, w które lokal jest wyposażony. W razie potrzeby ponosi też koszty wymiany tych urządzeń.

Zobacz także: Czy warto targować się przy najmie mieszkania?

Dodatkowo jeszcze obciążają go wydatki na osprzęt i zabezpieczenie instalacji elektrycznej. Natomiast nie musi wymieniać przewodów elektrycznych, które są w ścianach, oraz osprzętu anteny zbiorczej. Za ich wymianę płaci właściciel budynku.

Zobacz także: Jakie mieszkania najchętniej wynajmują Polacy?

REKLAMA

Najemca konserwuje i naprawia piece węglowe i akumulacyjne. Musi również wymienić znajdujące się w nich zużyte elementy. Gdyby zaś w jego mieszkaniu zostało zainstalowane etażowe centralne ogrzewanie, to ponosi wydatki na jego naprawę. Natomiast za wymianę płaci tylko wówczas, gdy nie zostało zainstalowane na koszt wynajmującego. Dodatkowo jeszcze ponosi wydatki na usuwanie niedrożności przewodów odpływowych i urządzeń sanitarnych. Musi je naprawiać i konserwować, aż do pionów zbiorczych. Obciążają go też koszty malowania lub tapetowania ścian i sufitów, naprawa tynków ścian i sufitów, malowania wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Powinien dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku. Chodzi tu przede wszystkim o windy, klatki schodowe, korytarze, zsypy, pomieszczenia gospodarcze i otoczenie budynku.

DODATKOWE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA

 • Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia instalacji i urządzeń.
 • Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.
 • Najemca może do lokalu wprowadzić propozycję tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń.

Zobacz także: Rozliczenia z tytułu nakładów w czasie trwania najmu

Remonty prowadzi właściciel budynku

Wprawdzie drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem mieszkania powinien zrobić najemca, ale pozostałe remonty obciążają wynajmującego. Wynajmujący obowiązany jest utrzymywać lokale w stanie przydatnym do użytku. Mieści się w tym obowiązek zapewnienia najemcy możliwości korzystania z wody, gdyż bez tej możliwości lokalu mieszkalnego nie można uznać za przydatny do użytku.

Zobacz także: Wynajem kilku mieszkań a działalność gospodarcza

PRZYKŁAD: WYMIANA WYPOSAŻENIA

Właściciel mieszkania przeznaczonego na wynajem zawiera umowę najmu z kolejnym najemcą. Poprzedni najemca wprawdzie używał mieszkania zgodnie z przeznaczeniem, ale na skutek upływu czasu zużyciu uległa umywalka i wypaczyły się drzwi balkonowe. Właściciel nie może wynająć mieszkania w takim stanie. Musi wymienić umywalkę i drzwi balkonowe oraz inne zużyte elementy wyposażenia lokalu.

Już w momencie wynajmu mieszkania musi wydać go w stanie przydatnym do użytku, a potem w czasie trwania umowy najmu ma obowiązek dalej dbać o to, aby taki stan był utrzymany. Dlatego musi zapewnić sprawne działanie istniejących już w budynku instalacji i urządzeń, które umożliwiają najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku.

Gdyby zaś wynajmował lokal wcześniej użytkowany przez innego lokatora, to musi wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.

Jeżeli najemca uzna, że jego prawa zostały naruszone, to może wystąpić z roszczeniem do sądu i domagać się zobowiązania właściciela do dokonania określonych prac.

Zobacz także: Najem lokalu komunalnego a dziedziczenie

Wynajmujący naprawia i wymienia instalację

Do obowiązków wynajmującego należy utrzymywanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz budynku, które służą do wspólnego użytku wszystkich mieszkańców. Powinien też dbać o porządek i czystość otoczenia tego budynku. Dokonuje też napraw tych pomieszczeń i urządzeń, a w razie uszkodzeń ma obowiązek przywrócić stan poprzedni. W tym przypadku nie ma żadnego znaczenia, kto dopuścił się szkody. Nawet jeżeli windę zdemolował lokator, to najemca musi ją naprawić, a potem może wystąpić z roszczeniem o zwrot określonej kwoty. Gdyby lokator dobrowolnie jej nie zapłacił, to właściciel może wnieść pozew do sądu.

Zobacz także: Umowa o najem okazjonalny lokalu mieszkalnego

PRZYKŁAD: NAPRAWA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

W wynajmowanym mieszkaniu nastąpiła awaria instalacji wodociągowej. Przystąpiono do remontu. Naprawa instalacji wodociągowej obciąża właściciela budynku. Natomiast nową armaturę powinien sfinansować lokator.

Wynajmujący dokonuje też napraw lokalu, naprawia lub wymienia instalacje i elementy wyposażenia technicznego. Chodzi tutaj o wewnętrzną instalację wodociągową, gazową i ciepłej wody. Natomiast nie wymienia armatury i wyposażenia, bo to obciąża lokatora. Powinien też wymienić wewnętrzną instalację kanalizacyjną, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalację elektryczną i antenę zbiorczą z wyjątkiem osprzętu. Należy do niego wymiana pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych oraz tynków.

Zobacz także: Najem okazjonalny – zalety i wady

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Nina
  2021-09-23 20:31:23
  A co jak wynajmujący mieszka z najemcą? Używają wszystkiego razem i nie doszło do celowego uszkodzenia a jedynie do zużycia np. zamka w drzwiach w wyniku eksploatacji
  0
QR Code
Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu. Nabór wniosków od 15 grudnia 2023 r.

Od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. będzie można ubiegać się o wsparcie na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Jest to drugi nabór wniosków o taką pomoc finansową realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Czy prawo zmusi rynek do większego nacisku na budynki pasywne?

Potrzeba termomodernizacji budynków jest faktem, a energooszczędność jest jednym z najważniejszych wyzwań na rynku nieruchomości. Regulacje unijne mają w tym swój duży udział. Jaki jest planowany koszt termomodernizacji w Europie, i kto za to zapłaci? 

Dłużej niż w Belgii, ale krócej niż na Słowacji. Ile pracujemy na zakup mieszkania?

Ośmiokrotność rocznych zarobków brutto - tyle musi poświęcić przeciętny Kowalski, by kupić własne lokum. Według raportu Deloitte wynik ten plasuje nas pośrodku europejskiej stawki. Ile na mieszkanie pracuje się w innych krajach? Jakie są tam ceny nieruchomości?

Kończą się negocjacje w sprawie dyrektywy UE dot. charakterystyki energetycznej budynków. Polskie szkoły pionierami w dziedzinie efektywności energetycznej ale nadal wiele jest do zrobienia

Polscy przedstawiciele zbliżają się do finałowego etapu negocjacji odnośnie Dyrektywy UE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Ta dyrektywa ma na celu zainicjowanie rozległych prac renowacyjnych zarówno w przypadku budynków publicznych, jak i prywatnych. W Polsce można wskazać kilka przykładów pionierskich projektów, które mogą stanowić inspirację dla fali renowacji. Szkoły w Budzowie i Rogowie przodują w tworzeniu energooszczędnych rozwiązań, które mogą stać się inspiracją dla fali renowacji w Polsce. Jednocześnie wiele innych polskich szkół jest w złym stanie. Polska traci około 75 000 dni szkolnych rocznie z powodu pleśni i wilgoci w budynkach. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego wzywają rząd do postawienia sobie jasnych i ambitnych celów w zakresie renowacji szkół i domów w trosce o zdrowie i dobrobyt polskich dzieci.

REKLAMA

Polacy uważają, że deweloperzy powinni więcej budować z ekomateriałów. Co wtedy z cenami nieruchomości?

Ponad połowa Polaków jest zdania, że powinny obowiązywać przepisy obligujące deweloperów do budowania nowych mieszkań i domów w dużej części z materiałów ekologicznych, w tym pochodzących z recyklingu. Co na to eksperci? Opinie są podzielone. 

Bezpieczny Kredyt 2% tylko do końca roku, potem zabraknie pieniędzy. Coraz większa nerwowość wśród chętnych i tłok w bankach. Trzeba się spieszyć?

Dostępność kredytu z gwarantowanymi odsetkami, czym w istocie jest bezpieczny Kredyt 2 procent, poluzowane zasady ustalania zdolności kredytowej, początek obniżania stóp procentowych i osłabiania inflacji – to wszystko sprawiło, że banki zostały zasypane wnioskami o kredyty hipoteczne na kupno pierwszego mieszkania dla rodziny. Rosnące szybko ceny mieszkań i niepewność polityczna związana z formowaniem nowego rządu dodatkowo podnoszą temperaturę i zdenerwowanie chętnych na kredyty hipoteczne na specjalnych warunkach.

Rekordowy październik w bankach. Najwyższa wartość w historii udzielonych kredytów mieszkaniowych

Banki w październiku miały co robić. Najwyższa kwota w całej dotychczasowej historii rynku kredytów mieszkaniowych padła w właśnie w tym miesiącu. Wzrost odnotowano również w kredytach ratalnych i limitach na kartach kredytowych.

Budownictwo mieszkaniowe 2024 – rekomendacje deweloperów i pracodawców dla nowego rządu

W dniu 27 listopada 2023 r. opublikowano raport zawierający rekomendacje Platformy Mieszkaniowo-Budowlanej Pracodawców RP przygotowane we współpracy z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich pod nazwą „Priorytety mieszkaniowe na pierwsze 100 dni rządu”. Tego samego dnia przedstawiono ten dokument na konferencji prasowej i omówiono podczas debaty z udziałem kilku posłów z prawdopodobnej nowej koalicji rządowej.

REKLAMA

Obowiązki zarządców nieruchomości zimą. Nie tylko odśnieżanie

Jakie czynności należą do obowiązków zarządcy nieruchomości w czasie zimy?

Konserwacja paneli fotowoltaicznych. Jak to robić? Jak unikać awarii i oszczędzać koszty?

Konserwacja paneli fotowoltaicznych ma ogromne znacznie. Jeśli nie będziemy tego robić prawidłowo, może dojść do niższej produkcji energii, mniejszych oszczędności związanych z rachunkami za prąd, a w niektórych przypadkach – do awarii instalacji fotowoltaicznej. Obiekty komercyjne powinny zwracać szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa, a te z kolei wiążą się z kontrolowaniem, czy instalacja pracuje w sposób prawidłowy. 

REKLAMA