REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Wnioski od 1 lutego 2024 r.

Dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Wnioski od 1 lutego 2024 r.
Dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Wnioski od 1 lutego 2024 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało w komunikacie z 29 stycznia 2024 r., że od 1 lutego 2024 r. gminy ponownie mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Pula wsparcia wynosi ponad pół miliarda złotych, a środki pochodzą z KPO.

Chodzi o drugi nabór wniosków w ramach inwestycji B3.5.1. Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach.

Dofinansowane zostanie tworzenie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (mieszkania komunalne), mieszkań chronionych oraz mieszkań na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego (TBS-y i SIM-y). Na przedsięwzięcia te przewidziano ponad 510,5 mln zł.

REKLAMA

Warunki uzyskania dofinansowania

Finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego udziela się, jeżeli:
- wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia nie przekracza 52 kWh/(m2·rok);
- przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych;
- termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia musi zakończyć się do 31 sierpnia 2026 r.

Wsparcie oferowane jest w formie bezzwrotnego grantu (finansowe wsparcie w ramach planu rozwojowego) i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego.

W przypadku tworzenia energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich dochodach (w tym mieszkań komunalnych), dofinansowanie może wynieść maksymalnie 15 proc. kosztów przedsięwzięcia, a przy mieszkaniach dla gospodarstw domowych o średnich dochodach (mieszkania społeczne czynszowe, w tym SIM/TBS) – 25 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 r. 

Bank Gospodarstwa Krajowego publikuje więcej szczegółów omawianego dofinansowania.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Finansowe wsparcie udzielane jest w ramach odrębnego naboru wniosków na poniższe przedsięwzięcia:

 • budowa, remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego, przeznaczonego na pobyt ludzi lub jego części albo zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części, w wyniku których powstaną lub zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy albo mieszkania treningowe lub wspomagane,
 • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów budowy, remontu lub przebudowy budynku lub jego części (realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną), w którym zostaną utworzone lub zmodernizowane lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem przez gminę albo związek międzygminny z prawem do podnajmu osobom fizycznym bez zgody społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo spółki gminnej,
 • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów budowy, remontu lub przebudowy budynku lub jego części z lokalami mieszkalnymi na wynajem o ograniczonym czynszu, które zostaną utworzone lub zmodernizowane w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora innego niż gmina lub związek międzygminny.

Warunki udzielenia finansowego wsparcia

Dofinansowanie może być przyznane jeżeli:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia nie przekracza 52 kWh/(m2·/rok),
 • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych,
 • termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z planem rozwojowym, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ramach działania „Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach”.

Wysokość finansowego wsparcia

15 proc. kosztów:

 • budowa, remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego, przeznaczonego na pobyt ludzi lub jego części albo zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części, w wyniku których powstaną lub zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy albo mieszkania treningowe lub wspomagane,
 • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów budowy, remontu lub przebudowy budynku lub jego części (realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną), w którym zostaną utworzone lub zmodernizowane lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem przez gminę albo związek międzygminny z prawem do podnajmu osobom fizycznym bez zgody społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo spółki gminnej,

25 proc. kosztów:

 • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów budowy, remontu lub przebudowy budynku lub jego części z lokalami mieszkalnymi na wynajem o ograniczonym czynszu, które zostaną utworzone lub zmodernizowane w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora innego niż gmina lub związek międzygminny.
Ważne

Koszty przedsięwzięcia nie uwzględniają podatku od towarów i usług.

Kwota finansowego wsparcia przekazywana jest na rachunek beneficjenta wsparcia w terminie 30 dni od dnia przekazania do banku dokumentów, które rozliczają faktycznie poniesione koszty przedsięwzięcia.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 1. Złóż wniosek do BGK o udzielenie finansowego wsparcia.
 2. Bank, w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku, sprawdza, czy złożony wniosek jest poprawny. Jeśli wniosek zawiera uchybienia formalne, bank poprosi wnioskodawcę o uzupełnienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 3. Bank, w ciągu 30 dni od dnia wpływu uzupełnienia, sprawdzi czy uzupełniony wniosek jest poprawny.
 4. Jeśli wniosek spełnia wymagania formalno-prawne, bank zakwalifikuje go do udzielenia finansowego wsparcia.

Bank zwróci bez rozpatrzenia wnioski które:

 • dotyczą przedsięwzięć niespełniających warunków do uzyskania finansowego wsparcia,
 • są nieuzupełnione lub niepoprawione w terminie 30 dni.

Przedkładając rozliczenie, beneficjent wsparcia ma obowiązek przedłożyć:

 • informacje o sposobie prowadzenia robót budowlanych, wykorzystania wyrobów budowlanych oraz sporządzenia dokumentacji, które potwierdzają, że przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i w art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Kto może zostać najemcą lokalu mieszkalnego utworzonego z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego w ramach planu rozwojowego?

Osoba, która w dniu objęcia lokalu nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunek ten dotyczy również osób, które są zgłoszone do wspólnego zamieszkania.

Jeśli o najem lokalu mieszkalnego ubiega się więcej niż jedna osoba fizyczna, lokal ten wynajmuje się osobie, której średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu tego lokalu) jest niższy od średniego miesięcznego dochodu gospodarstw domowych wszystkich ubiegających się o najem tego lokalu.

Zasób projektów dotyczących budowy budynków, w których są tworzone lokale mieszkalne

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza zasobem projektów architektoniczno-budowlanych lub projektów technicznych budynków, w których są tworzone lokale mieszkalne. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może tworzyć i uzupełniać te zasoby, aby ułatwić:

 • budowę budynku, w którym zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy,
 • budowę budynku, w którym zostaną utworzone mieszkania treningowe lub wspomagane,
 • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów budowy budynku (realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną), w którym zostaną utworzone lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem przez gminę albo związek międzygminny z prawem do podnajmu osobom fizycznym bez zgody społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo spółki gminnej,
 • pokrycie przez beneficjenta wsparcia części kosztów budowy budynku z lokalami mieszkalnymi na wynajem o ograniczonym czynszu, które powstają w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora innego niż gmina lub związek międzygminny.

Bank, na wniosek:

 • gminy,
 • jednoosobowej spółki gminnej
 • społecznej inicjatywy mieszkaniowej

udostępnia z zasobu projektów, wskazany projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny i udziela tym podmiotom nieodpłatnie prawa do korzystania z praw autorskich do tego projektu.

 

We wniosku o projekt należy wskazać:

 • wykorzystany projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny, który wchodzi w skład zasobu projektów,
 • miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Prawo do korzystania z praw autorskich udzielone na wniosek o projekt uprawnia do ich eksploatacji wyłącznie w celu realizacji:

 • budowy budynku, w którym zostaną utworzone lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania treningowe lub wspomagane,
 • pokrycia przez beneficjenta wsparcia części kosztów budowy budynku (realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową albo spółkę gminną), w którym zostaną utworzone lokale mieszkalne przeznaczone na wynajem przez gminę albo związek międzygminny z prawem do podnajmu osobom fizycznym bez zgody społecznej inicjatywy mieszkaniowej albo spółki gminnej,
 • pokrycia przez beneficjenta wsparcia części kosztów budowy budynku z lokalami mieszkalnymi na wynajem o ograniczonym czynszu, które powstają w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora innego niż gmina lub związek międzygminny.
  – w miejscu wskazanym we wniosku o projekt. 

Źródła: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Z czym mierzy się sektor budowlany w Polsce?

Z czym musi się mierzyć sektor budowlany w Polsce? To niepewność rynkowa, poważne wyzwania ekonomiczne i niedobór kadr. Jak przebiega zmiana pokoleniowa w budownictwie?

Odbudowa szkół w Ukrainie na nieokupowanych terenach. Jest specjalny projekt

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Transformacji Cyfrowej w Ukrainie ogłosiły projekt odbudowy ukraińskich szkół na nieokupowanych terenach. Specjalnie powołany zespół zaprojektował rozwiązania architektoniczne, które pozwolą przekształcić placówki oświatowe w obiekty na miarę europejskich standardów. Inicjatywa realizowana jest przy wsparciu firm z sektora publicznego i prywatnego.

Co najczęściej finansował „Bezpieczny Kredyt 2%”? Mieszkania na rynku wtórnym, pierwotnym, budowę domu?

Z programu "Bezpieczny Kredyt 2%" skorzystało około 90 tys. gospodarstw domowych. Jakie mieszkania były kupowane częściej? Z rynku wtórnego czy pierwotnego? 

Czy przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 sierpnia przyczynią się do wzrostu cen mieszkań?

Plac zabaw w każdej inwestycji i bardziej rozrzedzona zabudowa. Czy nowe regulacje wpłyną na ceny mieszkań? Przepisy zaczną obowiązywać od 1 sierpnia 2024 r. 

REKLAMA

Co lepsze: mieszkanie lokatorskie w spółdzielni, czy w TBS? Koszty, czynsze, prawa lokatorów, różnice i podobieństwa

Czym są mieszkania lokatorskie w spółdzielniach, a czym TBS? Czy te podmioty funkcjonują w taki sam sposób? Bardzo często obie struktury są ze sobą mylone, błędnie interpretowane oraz określane mianem “wytworu PRL”. W artykule obalamy mity i przedstawiamy ich aktualny status. 

Teraz materiały budowlane znów zaczną drożeć, skoro popyt na nie wciąż rośnie, podobnie jak koszty związane z uwolnieniem cen energii

Głównym impulsem do podwyżki cen materiałów budowlanych miało być uruchomienie programu dopłat do mieszkań – #naStart. Wiadomo już, że zostało ono przesunięte o co najmniej pół roku. Czy to oznacza, że korekta w dół  cen materiałów budowlanych jeszcze potrwa?

Kredyt mieszkaniowy o stopie 0%, 0,5%, czy 1% od 2025 roku. Dla kogo? Kredyt #naStart - nowy, skomplikowany program dopłat do rat

W dniu 16 lipca 2024 r. opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart. Ten nowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych ma zastąpić od przyszłego roku bezpieczne kredyty 2% i rodzinne kredyty mieszkaniowe. Większa pomoc ma być zaadresowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Minister Rozwoju i Technologii (autor projektu) i rząd planują, że ta ustawa wejdzie w życie z dniem 15 stycznia 2025 r. Zasady udzielania kredytu #naStart a zwłaszcza przepisy określające wysokość dopłat są niezwykle skomplikowane. Przewidziane jest m.in. kryterium dochodowe i powierzchniowe.

Program #naStart odłożony na 2025 rok, czy teraz o mieszkanie będzie łatwiej lub trudniej. Co z cenami

Deweloperzy ze spokojem przyjęli informację, iż nowy rządowy program wsparcia dla nabywców mieszkań nie ruszy w lipcu. Przesunięcie dopłat na 2025 rok w ocenie większości nie zmieni planów firm deweloperskich. A czy wpłynie na podaż mieszkań i ich ceny?

REKLAMA

Sprzedaż mieszkań wyhamowała, czy można liczyć na spadek cen. Nie, bo deweloperzy natychmiast zmniejszyli podaż

W drugim kwartale 2024 roku skurczył się popyt na nowe mieszkania, na co deweloperzy zareagowali zmniejszeniem ich podaży. Mimo to mieszkań w ich ofercie przybyło. Tyle, że coraz droższych. A jak jest ze sprzedażą nowych mieszkań?

Taylor Swift w Warszawie 1-3 sierpnia 2024 r. 200% wzrost cen noclegów już teraz. Co będzie za niecałe 3 tygodnie?

Wpływ trasy koncertowej Taylor Swift na amerykański rynek najmu krótkoterminowego szacuje się na dodatkowy przychód w wysokości 27,3 miliona dolarów. Ta niezwykle dziś popularna na całym świecie piosenkarka zaśpiewa w dniach 1-3 sierpnia na 3 koncertach na PGE Narodowym. Właściciele apartamentów już teraz zacierają ręce na myśl o zyskach wyższych o 200% w porównaniu do standardowych okresów. Jak wygląda najem krótkoterminowy w Warszawie między 1 a 3 sierpnia?

REKLAMA