REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Henkel – rezlizacja celów biznesowych na 2012 rok

Henkel.
Henkel.
Henkel

REKLAMA

REKLAMA

Henkel – lider w branżach produktów konsumenckich oraz dla przemysłu, notuje bardzo dobre wyniki, a podstawowe dane finansowe osiągają rekordowe poziomy. Doskonałe rezultaty są wynikiem pełnego zaangażowania w realizację strategicznych priorytetów firmy. Jesteśmy na najlepszej drodze i mocno zmotywowani, aby osiągnąć nasze cele założone na 2012 r. - stwierdził Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkel.

- Przewidujemy, że na rynkach, na których prowadzimy działalność, utrzyma się duża zmienność i niepewność. Biorąc pod uwagę niesprzyjające okoliczności, zamierzamy odpowiednio modyfikować i konsekwentnie usprawniać procesy i struktury organizacyjne - dodał.

REKLAMA

Prognozy na 2012 r.

REKLAMA

- W świetle bardzo dobrych wyników za pierwsze trzy kwartały, jesteśmy przekonani, że w pełni zrealizujemy cele założone na cały 2012 r. Oczekujemy, że wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym ukształtuje się w przedziale 3%–5%, a skorygowana marża EBIT wzrośnie do 14%. Nie zmieniliśmy także prognozy wzrostu skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną, zakładanego na poziomie około 15% - powiedział prezes Rorsted.

W trzecim kwartale 2012 r. Henkel odnotował przychody ze sprzedaży na poziomie 4,294 mld euro, co stanowi wzrost o 6,6% wobec analogicznego okresu poprzedniego roku. W ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz efektów transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost ten wyniósł 2,5%.

Zobacz także: Jacek Czyżewicz – nowy Prezes firmy Baumit

Do tak dobrych wyników przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe. Dział Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) odnotował znaczny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 4,6%. Również Dział Beauty Care (kosmetyków) osiągnął wyraźny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, wynoszący 3,3%. Wreszcie Dział Adhesive Technologies, obejmujący m.in. chemię budowlaną oraz kleje i technologie dla przemysłu wygenerował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w wysokości 1,0%.

REKLAMA

Skorygowany zysk operacyjny (z wyłączeniem kosztów i zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji) wzrósł z 541 mln euro do 631 mln euro (16,7%), przy czym na wzrost ten wpływ miały wyniki osiągnięte w ramach wszystkich trzech sektorach biznesu. Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł z 451 mln euro do 586 mln euro.

Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła znacząco o 1,3 punktu procentowego, z 13,4% do 14,7%. Wykazany poziom rentowności sprzedaży wyniósł 13,6%, wobec 11,2% w tym samym okresie poprzedniego roku.

Firma Henkel odnotowała ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości -42 mln euro, wobec ujemnego wynikuna działalności finansowej w wysokości -37 mln euro w tym samym okresie ubiegłego roku. Do zmiany przyczyniły się przede wszystkim koszty hedgingu walutowego. Efektywna stopa opodatkowania wyniosła 24,8%, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z trzecim kwartałem 2011 r. (24,2%).

Zysk netto w ujęciu kwartalnym wzrósł o 30,3%, z 314 mln euro do 409 mln euro. Po wyłączeniu udziałów niekontrolujących w kwocie 12 mln euro, zysk netto w ujęciu kwartalnym wyniósł 397 mln euro (wobec 307 mln euro w trzecim kwartale 2011 r.). Skorygowany zysk netto w ujęciu kwartalnym, po wyłączeniu udziałów niekontrolujących, wyniósł 429 mln euro (wobec 366 mln euro w trzecim kwartale 2011 r.). Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł z 0,71 euro do 0,92 euro. Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniósł 0,99 euro, wobec 0,85 euro w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

Po raz kolejny odnotowano znaczną poprawę wyniku w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym netto. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży uległ poprawie o 1,4 punktu procentowego, osiągając poziom 6,6%. Także zadłużenie netto znacznie się obniżyło, z 1,570 mld euro na 30 września 2011 r. do 612 mln euro na 30 września 2012 r.

Wyniki działalności w okresie od stycznia do września 2012 r.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2012 r. Henkel odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży aż o 6,0%, do 12,508 mld euro. Firma odnotowała również znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym – o 3,7% w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2011 r. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł z 1,528 mld euro do 1,791 mld euro (o 17,3%), przy czym na wzrost ten wpływ miały wyniki osiągnięte przez wszystkie trzy sektory biznesu. Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła z 12,9% do 14,3%.

Skorygowany zysk netto za dziewięć miesięcy wzrósł o 20,5% - z 1,044 mld euro do 1,258 mld euro. Po odjęciu części zysku w kwocie 32 mln euro przypadającej na udziały niekontrolujące (21 mln euro w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy poprzedniego roku), skorygowany zysk netto za dziewięć miesięcy wyniósł 1,226 mld euro (1,023 mld euro w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy poprzedniego roku). Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł o 19,4%, z 2,37 euro do 2,83 euro.

Zobacz także: Polski rynek budowlany 2013 r. – czy czeka nas kryzys?

Wyniki poszczególnych działów w trzecim kwartale 2012 r.

W trzecim kwartale 2012 r. Dział Laundry & Home Care (środków piorących i czystości) ponownie odnotował bardzo dobry poziom przychodów ze sprzedaży i zysku, a wszystkie kluczowe wskaźniki finansowe znacznie przewyższyły poziomy odnotowane w analogicznym okresie 2011 r. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,6%, do 1,194 mld euro, wobec 1,110 mld euro w trzecim kwartale 2011 r. W ujęciu organicznym wzrost ten wyniósł 4,6%.

Do znacznego poziomu przychodów ze sprzedaży przyczyniły się wszystkie regiony geograficzne. Ponownie największa dynamika wzrostu odnotowana została na rynkach wschodzących, przy stopie wzrostu generalnie kształtującej się na wysokim poziomie, niewiele poniżej 10%. Wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowany w Ameryce Łacińskiej był niemal dwucyfrowy. Również w Europie Wschodniej Henkel odnotował wysoki poziom sprzedaży, w szczególności dzięki dwucyfrowej dynamice wzrostu w Rosji i Turcji. Istotne zwiększenie przychodów ze sprzedaży miało miejsce również w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu, pomimo zakłóceń na tych rynkach spowodowanych zamieszkami na tle politycznym. Henkel ponownie odnotował wyraźny wzrost sprzedaży w Europie Zachodniej, w szczególności na rynku francuskim. Pomimo utrzymującej się słabej koniunktury na rynkach południowoeuropejskich, firma odnotowała dobre wyniki sprzedaży we Włoszech. Przychody ze sprzedaży w Ameryce Północnej ponownie wzrosły, pomimo wciąż niekorzystnych warunków panujących na tym rynku.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł aż o 11,3%, do poziomu 173 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży wzrosła o 0,5 punktu procentowego, do 14,5%, osiągając tak samo wysoki poziom, jak w dwóch pierwszych kwartałach bieżącego roku dzięki podjętym działaniom zmierzającym do redukcji kosztów i poprawy efektywności. Zysk operacyjny wzrósł istotnie w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku - ze 125 mln euro do 168 mln euro.

W trzecim kwartale 2012 r. Dział Beaty Care (kosmetyków) ponownie odnotował trend wzrostowy. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,6%, do 908 mln euro, wobec 860 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ujęciu organicznym przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,3%.

Tak jak w poprzednich kwartałach, bardzo duży udział we wzroście przychodów ze sprzedaży omawianego sektora miały rynki wschodzące. Azja (z wyłączeniem Japonii) oraz region Afryki i Bliskiego Wschodu nadal notowały szybki dwucyfrowy wzrost. W Ameryce Łacińskiej tempo wzrostu nieco zwolniło. Ogółem przychody ze sprzedaży na rynkach rozwiniętych wzrosły. Dobre wyniki sprzedaży odnotowane zostały w Europie Zachodniej, pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej i nadal słabego otoczenia rynkowego. W Ameryce Północnej Henkel odnotował duży wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Z kolei na rynkach rozwiniętych w regionie Azji i Pacyfiku odnotowane zostało pogorszenie poziomu sprzedaży w porównaniu z trzecim kwartałem 2011 r.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 8,6%, do 133 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży ukształtowała się natomiast na poziomie 14,7%, co oznacza wzrost o 0,4 punktu procentowego w porównaniu z trzecim kwartałem 2011 r. Wykazany zysk operacyjny wyniósł 114 mln euro, w porównaniu z 111 mln euro w trzecim kwartale 2011 r.

W trzecim kwartale 2012 r. Dział Adhesive Technologies, obejmujący m.in. chemię budowlaną oraz kleje i technologie dla przemysłu, po raz kolejny notował wzrost sprzedaży. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,6%, do 2,153 mld euro, przy wzroście organicznym na poziomie 1,0%.

Rynki wschodzące przyczyniły się do poprawy wyników finansowych dzięki dużym wzrostom przychodów ze sprzedaży. Szczególnie silne zaznaczyły się one w Azji (z wyłączeniem Japonii) i w Europie Wschodniej. Wysokie wzrosty przychodów ze sprzedaży odnotowano również w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu. Natomiast sprzedaż w Ameryce Łacińskiej spadła nieznacznie w ujęciu rok do roku. Pogorszenie wyników ze sprzedaży odnotowano również w Europie Zachodniej, gdzie firmie Henkel nie udało się w pełni zniwelować skutków spowolnienia gospodarczego, głównie w krajach Europy Południowej. Z drugiej strony w Ameryce Północnej zanotowano silne wzrosty przychodów ze sprzedaży.

Po raz kolejny odnotowano poprawę skorygowanego zysku operacyjnego, który wzrósł aż o 18,3%, do 345 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży zwiększyła się o 1,6 punktu procentowego, osiągając nienotowany wcześniej poziom 16,0%. Zysk operacyjny wyniósł 329 mln euro i był o 29,5% wyższy niż w trzecim kwartale 2011 r.

Wyniki w podziale na regiony

Pomimo dużej konkurencji na rynku, przychody ze sprzedaży realizowanej w Europie Zachodniej, stanowiące około jednej trzeciej łącznych przychodów ze sprzedaży, wyniosły 1,423 mld euro, utrzymując się na poziomie analogicznego okresu ubiegłego roku. W ujęciu organicznym sprzedaż spadła nieznacznie o 0,8%, przede wszystkim z powodu recesji utrzymującej się w krajach Europy Południowej. Przychody ze sprzedaży w regionie Europy Wschodniej wzrosły o 6,5%, do 825 mln euro. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym ukształtował się na poziomie 4,3%, głównie dzięki wynikom działalności prowadzonej w Turcji i w Rosji. W regionie Afryki i Bliskiego Wschodu przychody ze sprzedaży wzrosły o 12,2%, osiągając poziom 265 mln euro. Wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 6,3%  został osiągnięty dzięki wysokim przychodom wszystkich sektorów.

W regionie Ameryki Północnej przychody ze sprzedaży wzrosły o 13,0%, osiągając poziom 790 mln euro. W ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła o 2,8% pomimo pogorszenia nastrojów konsumenckich. Przychody ze sprzedaży w regionie Ameryki Łacińskiej wyniosły 272 mln euro, utrzymując się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost organiczny na poziomie 1,5% udało się osiągnąć głównie dzięki przychodom ze sprzedaży w Meksyku. W regionie Azji i Pacyfiku przychody ze sprzedaży wzrosły o 16,1%, do 680 mln euro. W ujęciu organicznym przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,6%, na co w głównej mierze wpłynęły dwucyfrowe wzrosty odnotowane w Chinach.

Do wysokiej dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży ponownie w znacznym stopniu przyczyniły się rynki wschodzące Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej oraz Azji (z wyłączeniem Japonii), gdzie przychody ze sprzedaży wzrosły o 10,1%, do 1,885 mld euro. W ujęciu organicznym przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,9%. Udział tych rynków wschodzących w łącznych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży wzrósł z 43% w trzecim kwartale 2011 r. do 44%.

Prognoza przychodów ze sprzedaży i zysku na 2012 r.

Henkel nadal przewiduje, że wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym w całym roku obrotowym 2012 wyniesie między 3% a 5%. Firma jest przekonana, że utrzyma tendencję wzrostową w sektorze dóbr konsumpcyjnych, przy czym spodziewany jest niski, jednocyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Ponadto Henkel przewiduje, że Dział Adhesive Technologies, obejmujący m.in. chemię budowlaną oraz kleje i technologie dla przemysłu, odnotuje średni, jednocyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym. Zgodnie z wcześniejszymi prognozami przewiduje się, że skorygowana rentowność sprzedaży (EBIT) wyniesie 14% (wobec 13% w 2011 r.). W raporcie za II kwartał przedstawiono nowe prognozy dotyczące wartości skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną (2011 r.: 3,14 euro), przewidując jego wzrost o ok. 15% (według wcześniejszych prognoz szacowano, że wzrost wyniesie co najmniej 10%).

* Po uwzględnieniu kosztów/zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Nieruchomości
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Frankowicze znów triumfują. Co oznacza wyrok TSUE?

  Frankowicze znów mają powody do radości. TUSE w czwartek orzekł, że sądy krajowe mają obowiązek zbadać z urzędu, czy postanowienia umowy mają nieuczciwy charakter i, dokonawszy takiego badania, mają obowiązek wyłączyć stosowanie nieuczciwych warunków umownych tak, aby nie wywierały one skutków wobec konsumenta.

  Bezpieczny Kredyt 2% - czy w 2024 roku nadal będzie można skorzystać z dopłat do kredytu?

  Już od początku lipca 2023 r. osoby zainteresowane zakupem nieruchomości mogą być beneficjentami rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%. Kilka dni temu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zwiększeniu środków na Bezpieczny Kredyt 2% o blisko 4,8 mld zł. To wstępne ustalenia, które muszą jeszcze przejść ścieżkę legislacyjną. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, w 2024 roku z programu będzie mogło skorzystać kolejne 35 tys. osób.

  Jaki metraż mają największe mieszkania deweloperskie i ile kosztują?

  Jak duże mieszkania można znaleźć u deweloperów? W których inwestycjach? Ile kosztują? Sprawdzamy!

  Frankowicze nie odpuszczają. Przyszły rok będzie podobny? [KOMENTARZ]

  Według najnowszych statystyk, od początku br. do końca trzeciego kwartału do sądów okręgowych w całym kraju wpłynęło o jedną trzecią więcej spraw frankowych niż rok wcześniej. Skala tak dużego wzrostu jest zrozumiała. Wielu kredytobiorców zachęciła do złożenia pozwu korzystna dla nich decyzja TSUE. Przekonujące były też zwycięskie batalie sądowe innych frankowiczów. Ponadto rosnąca świadomość prawna konsumentów i aktywne działania informacyjne różnych organizacji oraz kancelarii prawnych dały zapalniki do walki w sądach. Skutkiem tego niektóre z nich odnotowały nawet blisko 200-procentowe wzrosty liczby spraw frankowych. A to jeszcze nie koniec dodatnich wyników, choć kolejne skoki mogą być już nieco słabsze. Banki już powinny rozważać bardziej korzystne ugodowe rozwiązania konfliktów.

  REKLAMA

  Wody opadowe to nie problem tylko cenny zasób. Jak zagospodarować je w mieście?

  W obliczu zmian klimatycznych, również Europa staje się coraz bardziej narażona na anomalie pogodowe, takie jak długotrwałe okresy bez opadów lub nawalne deszcze. Te zjawiska wpływają na to jak projektowane są nowe budynki i infrastruktura, a także w jaki sposób modernizowane są istniejące obiekty. Jednym z kluczowych aspektów walki ze zmianami jest odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych. Zamiast traktować je jako problem, pora spojrzeć na nie jako na cenny zasób, którego mądre wykorzystanie, uchroni nas przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych.

  Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu. Nabór wniosków od 15 grudnia 2023 r.

  Od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. będzie można ubiegać się o wsparcie na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Jest to drugi nabór wniosków o taką pomoc finansową realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

  Czy prawo zmusi rynek do większego nacisku na budynki pasywne?

  Potrzeba termomodernizacji budynków jest faktem, a energooszczędność jest jednym z najważniejszych wyzwań na rynku nieruchomości. Regulacje unijne mają w tym swój duży udział. Jaki jest planowany koszt termomodernizacji w Europie, i kto za to zapłaci? 

  Dłużej niż w Belgii, ale krócej niż na Słowacji. Ile pracujemy na zakup mieszkania?

  Ośmiokrotność rocznych zarobków brutto - tyle musi poświęcić przeciętny Kowalski, by kupić własne lokum. Według raportu Deloitte wynik ten plasuje nas pośrodku europejskiej stawki. Ile na mieszkanie pracuje się w innych krajach? Jakie są tam ceny nieruchomości?

  REKLAMA

  Kończą się negocjacje w sprawie dyrektywy UE dot. charakterystyki energetycznej budynków. Polskie szkoły pionierami w dziedzinie efektywności energetycznej ale nadal wiele jest do zrobienia

  Polscy przedstawiciele zbliżają się do finałowego etapu negocjacji odnośnie Dyrektywy UE dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków. Ta dyrektywa ma na celu zainicjowanie rozległych prac renowacyjnych zarówno w przypadku budynków publicznych, jak i prywatnych. W Polsce można wskazać kilka przykładów pionierskich projektów, które mogą stanowić inspirację dla fali renowacji. Szkoły w Budzowie i Rogowie przodują w tworzeniu energooszczędnych rozwiązań, które mogą stać się inspiracją dla fali renowacji w Polsce. Jednocześnie wiele innych polskich szkół jest w złym stanie. Polska traci około 75 000 dni szkolnych rocznie z powodu pleśni i wilgoci w budynkach. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego wzywają rząd do postawienia sobie jasnych i ambitnych celów w zakresie renowacji szkół i domów w trosce o zdrowie i dobrobyt polskich dzieci.

  Polacy uważają, że deweloperzy powinni więcej budować z ekomateriałów. Co wtedy z cenami nieruchomości?

  Ponad połowa Polaków jest zdania, że powinny obowiązywać przepisy obligujące deweloperów do budowania nowych mieszkań i domów w dużej części z materiałów ekologicznych, w tym pochodzących z recyklingu. Co na to eksperci? Opinie są podzielone. 

  REKLAMA