REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rybołówstwo rekreacyjne w Polsce – nowe przepisy od 1 stycznia 2024 r. Wymiary i okresy ochronne, sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Rybołówstwo rekreacyjne w Polsce – nowe przepisy od 1 stycznia 2024 r. Wymiary i okresy ochronne, sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
Rybołówstwo rekreacyjne w Polsce – nowe przepisy od 1 stycznia 2024 r. Wymiary i okresy ochronne, sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 29 grudnia 2023 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. To nowe rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku. Jakie przepisy zawiera to rozporządzenie?
rozwiń >

Co to jest rybołówstwo rekreacyjne?

Na podstawie ustawy z 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 475, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 2005) rybołówstwo rekreacyjne, to połów organizmów morskich prowadzony w celach rekreacyjnych lub podczas zawodów sportowych. Ustawa o rybołówstwie morskim w art. 90-96a określa najważniejsze zasady wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego i tryb wydawania pozwoleń na ten rodzaj rybołówstwa. Rybołówstwo rekreacyjne na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzony na podstawie:
1) pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydanego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku;
2) dowodu uiszczenia opłaty – na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych niż statek urządzeń pływających – w przypadku osób fizycznych niebędących podmiotem, o którym mowa w pkt 1.

REKLAMA

Nowe rozporządzenie o rybołówstwie rekreacyjnym od 1 stycznia 2024 r.

Przepis art. 95 ust. 1 ustawy o rybołówstwie morskim nakazuje ministrowi właściwemu ds. rybołówstwa (aktualnie minister rolnictwa i rozwoju wsi) na określenie w drodze rozporządzenia:
1) wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2) szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3) wysokość opłaty na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych niż statek urządzeń pływających dla osób fizycznych niebędących organizatorem zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie w tym zakresie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 grudnia 2023 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. z 29 grudnia 2023 r. poz. 2816).

Do końca 2023 roku obowiązuje rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2056), które traci moc z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. 1273).

Wymiary ochronne ryb morskich od 2024 roku

Nowe rozporządzenie w § 2 ustanowiło na obszarach morskich RP dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego następujące wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:
1) belona (Belone belone L.) – 60 cm;
2) boleń (Aspius aspius L.) – 40 cm;
3) certa (Vimba vimba L.) – 30 cm;
4) gładzica (Pleuronectes platessa L.) – 25 cm;
5) jaź (Leuciscus idus L.) – 25 cm;
6) leszcz (Abramis brama L.) – 40 cm;
7) lin (Tinca tinca L.) – 28 cm;
8) łosoś (Salmo salar L.) – 60 cm;
9) miętus (Lota lota L.) – 40 cm;
10) nagład (Scophthalmus rhombus L.) – 30 cm;
11) okoń (Perca fluviatilis L.) – 20 cm;
12) płoć (Rutilus rutilus L.) – 20 cm;
13) sandacz (Sander lucioperca L.) – 50 cm;
14) sieja (Coregonus lavaretus L.) – 40 cm;
15) skarp - turbot (Scophthalmus maximus L.) – 30 cm;
16) stornia - flądra (Platichthys flesus L.) – 23 cm;
17) sum (Silurus glanis L.) – 70 cm;
18) śledź (Clupea harengus L.) – 16 cm;
19) szczupak (Esox lucius L.) – 50 cm;
20) troć (Salmo trutta m. trutta L.) – 50 cm;
21) wzdręga (Scardinius erythrophthalmus L.) – 20 cm;
22) zimnica (Limanda limanda L.) – 25 cm.

Ważne

Wymiar ochronny ustala się, mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

 

Okresy ochronne ryb morskich od 2024 roku

Nowe rozporządzenie ustanowiło też (w § 3) okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci (Salmo salar L. i Salmo trutta m. trutta L.) – w terminie od dnia:
a) 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka, na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

2) sandacza (Sander lucioperca L.) – w terminie od dnia:
a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód między południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

3) skarpia (Scophthalmus maximus L.) – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

4) jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus Mitchill) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

5) węgorza (Anguilla anguilla L.) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

6) szczupaka (Esox lucius L.) – w terminie od dnia:
a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach Zatoki Gdańskiej,
b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

7) suma (Silurus glanis L.) – w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

8) siei (Coregonus lavaretus L.) – w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

9) miętusa (Lota lota L.) – w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze morskich wód wewnętrz[1]nych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

10) dorsza (Gadus morhua L.) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Zasady wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

REKLAMA

Na podstawie nowego rozporządzenia,  w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej „połowami”, prowadzić można jedynie przy użyciu wędki lub kuszy.

Połowów w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego nie można prowadzić:

1) ze znaków nawigacyjnych lub mostów;

2) w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego Kołobrzeg od mostu kolejowego nad rzeką Parsętą przy ulicy Solnej do Mostu Portowego nad rzeką Parsętą.


Połowy na morzu terytorialnym, strefie przyległej i wyłącznej strefie ekonomicznej, prowadzić można wyłącznie wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

1) haczykiem o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo

2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 3 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3, albo

5) nie więcej niż 2 przynętami w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

6) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm – przy połowach śledzi, albo

7) 3 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm – przy połowach przy użyciu naturalnej przynęty z brzegu Morza Bałtyckiego, albo

8) sztuczną przynętą z przymocowaną do niej pętlą z włóczki – przy połowach belon.

Natomiast połowy na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi określonej w § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa (Dz. U. poz. 1824), oraz na wodach znajdujących się w granicach portów morskich prowadzi się wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1) haczykiem o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo
2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3, albo
5) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm – przy połowach śledzi, albo
6) nie więcej niż 2 przynętami w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

Ważne

Uwaga! Nie wolno prowadzić połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:
1) w godzinach od 17.00 do 7.00 bez względu na metodę połowu i uzbrojenie wędki;
2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej „metodą spinningową”;
3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż 1 przyponem wyposażonym w więcej niż 1 haczyk o więcej niż 1 ostrzu;
4) wędką z przymocowaną linką zakończoną przynętą uzbrojoną w więcej niż 1 haczyk o więcej niż 1 ostrzu, którego rozwarcie przekracza 10 mm.

REKLAMA

Przy prowadzeniu połowów ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, poza wodami znajdującymi się w granicach portów morskich dopuszcza się holowanie przynęt, z wyłączeniem żywej ryby używanej jako przynęta. Holowanie przynęt może być prowadzone przy użyciu nie więcej niż 1 wędki na wędkarza.

Przy prowadzeniu połowów ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, na obszarach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (morze terytorialne, strefa przyległa, wyłączna strefa ekonomiczna), dopuszcza się holowanie przynęt, z wyłączeniem żywej ryby używanej jako przynęta. Holowanie przynęt może być prowadzone przy użyciu nie więcej niż 12 wędek, niezależnie od liczby osób prowadzących połowy ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu.

Połowy wędką można prowadzić:
1) z brzegu lub brodząc;
2) z lodu;
3) ze statku;
4) z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu;
5) przy użyciu nie więcej niż 2 wędek jednocześnie przez 1 osobę, a w przypadku połowów metodą spinningową albo metodą wykorzystującą nie więcej niż 2 przynęty w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm – 1 wędką;
6) bez stosowania:
a) sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb,
b) metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;

7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
b) kąpieliska w rozumieniu art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029),
c) miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w rozumieniu art. 16 pkt 28 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne.

Połowy ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, prowadzi się:
1) poza torami wodnymi i kotwicowiskami;
2) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,
b) wraku statku, którego pozycja jest naniesiona na mapie morskiej lub żeglarskiej.

Nie wolno cumować statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, używanych do prowadzenia połowów do:
1) znaków nawigacyjnych;
2) narzędzi połowowych;
3) bojek, tyczek lub pływaków.

Połowy kuszą prowadzić można:
1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna umożliwia łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;
2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;
3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;
4) wyłącznie w porze dziennej – nie wcześniej niż po upływie godziny od wschodu słońca i nie później niż na godzinę przed zachodem słońca;
5) w promieniu nie większym niż 50 m od zakotwiczonego i wystawionego na powierzchni wody pływaka koloru pomarańczowego o objętości co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą;
6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,
b) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
c) kąpieliska w rozumieniu art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
d) miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w rozumieniu art. 16 pkt 28 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Przechowywanie złowionych ryb

Złowione ryby, z wyjątkiem ryb z gatunków nierodzimych, przechowuje się żywe w znajdujących się w wodzie siatkach rozpiętych na obręczach albo uśmierca się je bezpośrednio po złowieniu.

Osoba wykonująca rybołówstwo rekreacyjne przechowuje złowione przez siebie ryby oddzielnie.

W przypadku połowów prowadzonych ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, zatrzymane osobniki gatunków ryb są wyładowywane w całości.

Ważne

Złowione ryby lub bezkręgowce wodne z gatunków nierodzimych: ryby z gatunków babka bycza (Neogobius mela[1]nostomus Pallas), babka łysa (Babka gymnotrachelus Kessler), babka rurkonosa (Proterorhinus semilunaris Heckel), babka szczupła (Neogobius fluviatilis Pallas), bass słoneczny (Lepomis gibbosus L.), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva Temminck i Schlegel), sumik czarny (Ameiurus melas Rafinesque), sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus Lesueur), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss Walbaum) i trawianka (Perccottus glenii Dybowski), raki z gatunków rak luizjański (Pro[1]cambarus clarkii Girard), rak marmurkowy (Procambarus virginalis Lyko), rak pręgowaty (Faxonius limosus Rafinesque) i rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus Dana), kraby z gatunków krab wełnistoręki (Eriocheirs sinensis Milne-Edwards) i krabik amerykański (Rhithropanopeus harrisi Gould) oraz małże z rodzaju Corbicula i gatunku szczeżuja chińska (Sina[1]nodonta woodiana Lea), niezwłocznie się uśmierca i nie wpuszcza się ich ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

 

Ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby

Na podstawie § 11 nowego rozporządzenia, ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:

1) 1 sztukę – w przypadku łososia (Salmo salar L.) z przyciętą płetwą tłuszczową albo 2 sztuki – w przypadku troci (Salmo trutta m. trutta L.);

2) 2 sztuki łącznie – w przypadku sandacza (Sander lucioperca L.) i szczupaka (Esox lucius L.);

3) 5 sztuk – w przypadku lina (Tinca tinca L.);

4) 10 sztuk – w przypadku belony (Belone belone L.);

5) 5 sztuk – w przypadku leszcza (Abramis brama L.);

6) 6 kg – w przypadku śledzia (Clupea harengus L.);

7) 15 sztuk – w przypadku okonia (Perca fluviatilis L.);

8) 2 sztuki – w przypadku suma (Silurus glanis L.);

9) 7 kg łącznie – w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1–8.

Ważne

Ryby niewymiarowe albo ryby gatunków objętych ochroną ścisłą w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) lub wyłowione w ustanowionych dla nich okresach ochronnych lub w obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz ryby podhaczone poza obrębem głowy określonym przez linie pokryw skrzelowych niezwłocznie wypuszcza się do łowiska.

Nie wolno pozostawić narzędzi połowowych bez nadzoru osoby fizycznej prowadzącej połowy, a wyłowionych ryb nie rozdysponowuje się przed zakończeniem połowów w danym dniu.

 

Odstępy między łowiącymi

W myśl § 14 nowego rozporządzenia przy zajmowaniu miejsc na łowisku zachowuje się następujące odległości:

1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:
a) 20 m – przy połowach z brzegu,
b) 50 m – przy połowach z brzegu metodą spinningową,
c) 100 m – przy połowach kuszą;

2) między statkami lub innymi niż statek urządzeniami pływającymi dopuszczonymi do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również kajakami, pontonami, łodziami lub jachtami, używanymi do prowadzenia połowów, nie mniejsze niż 50 m, a przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 150 m.

Odległości, o których mowa wyżej, mogą zostać zmniejszone za zgodą osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne, która zajęła miejsce jako pierwsza.

Kontrola i okazywanie dokumentów

Podmioty prowadzące połowy w ramach rybołówstwa rekreacyjnego na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych mają obowiązek:

1) przedstawić do wglądu pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, dokument tożsamości oraz dowód uiszczenia opłaty,  a w przypadku korzystania z uprawnienia do uiszczania niższej opłaty – dokument potwierdzający posiadanie takiego uprawnienia;

2) umożliwić obejrzenie narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb, znajdujących się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.

Wysokość opłat

Na podstawie § 16 nowego rozporządzenia,  wysokość opłaty na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych niż statek urządzeń pływających wynosi, w przypadku:

1) tygodniowego okresu połowów – 15 zł;

2) miesięcznego okresu połowów – 25 zł;

3) 12-miesięcznego okresu połowów – 65 zł, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny – 50 zł.

Opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wniesione przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Nikola
    2024-01-04 10:56:28
    Współpraca z Home Group Black to gwarancja spokoju umysłu. Ich doświadczenie i wiedza branżowa sprawiają, że cały proces inwestycyjny przebiega gładko.
    2
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Trawnik po zimie. Kiedy kosić pierwszy raz? Kiedy i czym nawozić? Wiosenne zabiegi pielęgnacyjne (wertykulacja, aeracja). Co jeszcze?

Jak pielęgnować trawnik wiosną? Kiedy skosić pierwszy raz po zimie? Kiedy i czym nawozić?

Chcesz kupić nowe mieszkanie od ręki? Na rynku coraz mniej ofert

Klient, który chce kupić nowe mieszkanie w dużym mieście nie ma zbyt wielkiego wyboru. Ile mieszkań jest gotowych do kupienia, jakie to są mieszkania i ile kosztują zbadali eksperci portali RynekPierwotny.pl i GetHome.pl.

Wynajem mieszkań ma być tańszy. Rząd chce do tego doprowadzić wspierając budowę akademików

Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl zwraca uwagę na fakt, iż miejsc w akademikach wystarcza dla niewielkiej grupy studentów. Wielu najmuje więc mieszkania. W efekcie jest ich mniej dla pozostałych osób i rodzin, chcących wynająć jakieś lokum.

Kiedy przycinać tuje?

Kiedy przycinać tuje szmaragdy, brabanty i kuliste danica? Czy przycinanie tuj po zimie na wysokość jest wystarczające? Ile przycinać tuje formowane na zimozielony żywopłot? Poznaj 8 głównych zasad.

REKLAMA

Średni dług mieszkaniowy to 15 tys. zł. Lokatora, który nie płaci czynszu "utrzymują" pozostali mieszkańcy

Rosnące koszty utrzymania to jeden z palących problemów mieszkańców i zarządców nieruchomości. Zalegający z opłatami najemcy są straszeni przez zarządców dopisaniem do Krajowego Rejestru Długów, ale na straszeniu się kończy…

Kiedy ciąć lawendę? Jak to zrobić?

W wielu polskich ogrodach mamy posadzone krzaczki lawendy. Czy wiemy jak je przycinać i kiedy powinniśmy to zrobić? Jak ciąć lawendę na wiosnę?

Kiedy przycinać budleję Davida na wiosnę? I jak?

Jak i kiedy trzeba przyciąć na wiosnę budleję Davida? Czy budleję można ciąć tylko wiosną?

Kiedy przycinać trawy?

Kiedy przycinać trawy ozdobne w ogrodzie? Kiedy i jak przycinać trawy pampasowe, miskanty, rozplenice, turzyce i stipę? Lepiej to zrobić po zimie na wiosnę czy jesienią? Kiedy zaplanować przycinanie traw ozdobnych posadzonych w donicach?

REKLAMA

W Warszawie rośnie popyt na powierzchnię biurową. Rosną także czynsze i wydłuża się okres najmu biur

Jak wynika z analizy firmy Walter Herz, w 2023 r. popyt ze strony najemców na powierzchnię biurową w Warszawie był niewiele niższy od rekordowego 2022 r. W ubiegłym roku na rynku warszawskim zakontraktowano ok. 750 tys. mkw. powierzchni biurowej. Niestety, na rynkach regionalnych oczekiwany jest dalszy spadek popytu.

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się. Są wyjątki od tej zasady. Zakaz reformationis in peius w prawie budowlanym

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego publikuje ważne i ciekawe interpretacje przepisów Prawa budowlanego. W jednym z opisanych kazusów opisana została kwestia zakazu wydania decyzji na niekorzyść strony odwołującej się.

REKLAMA