REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rybołówstwo rekreacyjne w Polsce – nowe przepisy od 1 stycznia 2024 r. Wymiary i okresy ochronne, sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Rybołówstwo rekreacyjne w Polsce – nowe przepisy od 1 stycznia 2024 r. Wymiary i okresy ochronne, sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
Rybołówstwo rekreacyjne w Polsce – nowe przepisy od 1 stycznia 2024 r. Wymiary i okresy ochronne, sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 29 grudnia 2023 r. zostało opublikowane nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego. To nowe rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku. Jakie przepisy zawiera to rozporządzenie?
rozwiń >

Co to jest rybołówstwo rekreacyjne?

Na podstawie ustawy z 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 475, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2023 r., poz. 2005) rybołówstwo rekreacyjne, to połów organizmów morskich prowadzony w celach rekreacyjnych lub podczas zawodów sportowych. Ustawa o rybołówstwie morskim w art. 90-96a określa najważniejsze zasady wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego i tryb wydawania pozwoleń na ten rodzaj rybołówstwa. Rybołówstwo rekreacyjne na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzony na podstawie:
1) pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydanego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku;
2) dowodu uiszczenia opłaty – na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych niż statek urządzeń pływających – w przypadku osób fizycznych niebędących podmiotem, o którym mowa w pkt 1.

REKLAMA

Nowe rozporządzenie o rybołówstwie rekreacyjnym od 1 stycznia 2024 r.

Przepis art. 95 ust. 1 ustawy o rybołówstwie morskim nakazuje ministrowi właściwemu ds. rybołówstwa (aktualnie minister rolnictwa i rozwoju wsi) na określenie w drodze rozporządzenia:
1) wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2) szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3) wysokość opłaty na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych niż statek urządzeń pływających dla osób fizycznych niebędących organizatorem zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie w tym zakresie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 grudnia 2023 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. z 29 grudnia 2023 r. poz. 2816).

Do końca 2023 roku obowiązuje rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2056), które traci moc z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. 1273).

Wymiary ochronne ryb morskich od 2024 roku

Nowe rozporządzenie w § 2 ustanowiło na obszarach morskich RP dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego następujące wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:
1) belona (Belone belone L.) – 60 cm;
2) boleń (Aspius aspius L.) – 40 cm;
3) certa (Vimba vimba L.) – 30 cm;
4) gładzica (Pleuronectes platessa L.) – 25 cm;
5) jaź (Leuciscus idus L.) – 25 cm;
6) leszcz (Abramis brama L.) – 40 cm;
7) lin (Tinca tinca L.) – 28 cm;
8) łosoś (Salmo salar L.) – 60 cm;
9) miętus (Lota lota L.) – 40 cm;
10) nagład (Scophthalmus rhombus L.) – 30 cm;
11) okoń (Perca fluviatilis L.) – 20 cm;
12) płoć (Rutilus rutilus L.) – 20 cm;
13) sandacz (Sander lucioperca L.) – 50 cm;
14) sieja (Coregonus lavaretus L.) – 40 cm;
15) skarp - turbot (Scophthalmus maximus L.) – 30 cm;
16) stornia - flądra (Platichthys flesus L.) – 23 cm;
17) sum (Silurus glanis L.) – 70 cm;
18) śledź (Clupea harengus L.) – 16 cm;
19) szczupak (Esox lucius L.) – 50 cm;
20) troć (Salmo trutta m. trutta L.) – 50 cm;
21) wzdręga (Scardinius erythrophthalmus L.) – 20 cm;
22) zimnica (Limanda limanda L.) – 25 cm.

Ważne

Wymiar ochronny ustala się, mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.

 

Okresy ochronne ryb morskich od 2024 roku

Nowe rozporządzenie ustanowiło też (w § 3) okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci (Salmo salar L. i Salmo trutta m. trutta L.) – w terminie od dnia:
a) 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
b) 15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka, na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

2) sandacza (Sander lucioperca L.) – w terminie od dnia:
a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód między południkami 16°40ʹ00ʺ a 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej,
c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

3) skarpia (Scophthalmus maximus L.) – w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00ʹ00ʺ długości geograficznej wschodniej;

4) jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus Mitchill) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

5) węgorza (Anguilla anguilla L.) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia;

6) szczupaka (Esox lucius L.) – w terminie od dnia:
a) 1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach Zatoki Gdańskiej,
b) 1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

7) suma (Silurus glanis L.) – w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

8) siei (Coregonus lavaretus L.) – w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

9) miętusa (Lota lota L.) – w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze morskich wód wewnętrz[1]nych na zachód od południka 15°23ʹ14ʺ E oraz na jeziorze Dąbie;

10) dorsza (Gadus morhua L.) – w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasady wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

REKLAMA

Na podstawie nowego rozporządzenia,  w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej „połowami”, prowadzić można jedynie przy użyciu wędki lub kuszy.

Połowów w ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego nie można prowadzić:

1) ze znaków nawigacyjnych lub mostów;

2) w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego Kołobrzeg od mostu kolejowego nad rzeką Parsętą przy ulicy Solnej do Mostu Portowego nad rzeką Parsętą.


Połowy na morzu terytorialnym, strefie przyległej i wyłącznej strefie ekonomicznej, prowadzić można wyłącznie wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

1) haczykiem o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo

2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 3 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3, albo

5) nie więcej niż 2 przynętami w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

6) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm – przy połowach śledzi, albo

7) 3 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm – przy połowach przy użyciu naturalnej przynęty z brzegu Morza Bałtyckiego, albo

8) sztuczną przynętą z przymocowaną do niej pętlą z włóczki – przy połowach belon.

Natomiast połowy na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi określonej w § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie określenia granic między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa (Dz. U. poz. 1824), oraz na wodach znajdujących się w granicach portów morskich prowadzi się wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1) haczykiem o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo
2) haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
4) przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1–3, albo
5) 5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o 1 ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm – przy połowach śledzi, albo
6) nie więcej niż 2 przynętami w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

Ważne

Uwaga! Nie wolno prowadzić połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Mrzeżyno, Rowy i Ustka, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:
1) w godzinach od 17.00 do 7.00 bez względu na metodę połowu i uzbrojenie wędki;
2) metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwaną dalej „metodą spinningową”;
3) wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż 1 przyponem wyposażonym w więcej niż 1 haczyk o więcej niż 1 ostrzu;
4) wędką z przymocowaną linką zakończoną przynętą uzbrojoną w więcej niż 1 haczyk o więcej niż 1 ostrzu, którego rozwarcie przekracza 10 mm.

REKLAMA

Przy prowadzeniu połowów ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, poza wodami znajdującymi się w granicach portów morskich dopuszcza się holowanie przynęt, z wyłączeniem żywej ryby używanej jako przynęta. Holowanie przynęt może być prowadzone przy użyciu nie więcej niż 1 wędki na wędkarza.

Przy prowadzeniu połowów ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, na obszarach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (morze terytorialne, strefa przyległa, wyłączna strefa ekonomiczna), dopuszcza się holowanie przynęt, z wyłączeniem żywej ryby używanej jako przynęta. Holowanie przynęt może być prowadzone przy użyciu nie więcej niż 12 wędek, niezależnie od liczby osób prowadzących połowy ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu.

Połowy wędką można prowadzić:
1) z brzegu lub brodząc;
2) z lodu;
3) ze statku;
4) z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu;
5) przy użyciu nie więcej niż 2 wędek jednocześnie przez 1 osobę, a w przypadku połowów metodą spinningową albo metodą wykorzystującą nie więcej niż 2 przynęty w postaci sztucznej muchy z przymocowanymi do każdej z nich, w sposób stały lub elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm – 1 wędką;
6) bez stosowania:
a) sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb,
b) metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;

7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
b) kąpieliska w rozumieniu art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963 i 2029),
c) miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w rozumieniu art. 16 pkt 28 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne.

Połowy ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, prowadzi się:
1) poza torami wodnymi i kotwicowiskami;
2) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,
b) wraku statku, którego pozycja jest naniesiona na mapie morskiej lub żeglarskiej.

Nie wolno cumować statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, używanych do prowadzenia połowów do:
1) znaków nawigacyjnych;
2) narzędzi połowowych;
3) bojek, tyczek lub pływaków.

Połowy kuszą prowadzić można:
1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna umożliwia łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;
2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;
3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;
4) wyłącznie w porze dziennej – nie wcześniej niż po upływie godziny od wschodu słońca i nie później niż na godzinę przed zachodem słońca;
5) w promieniu nie większym niż 50 m od zakotwiczonego i wystawionego na powierzchni wody pływaka koloru pomarańczowego o objętości co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą;
6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a) wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,
b) granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
c) kąpieliska w rozumieniu art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
d) miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w rozumieniu art. 16 pkt 28 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Przechowywanie złowionych ryb

Złowione ryby, z wyjątkiem ryb z gatunków nierodzimych, przechowuje się żywe w znajdujących się w wodzie siatkach rozpiętych na obręczach albo uśmierca się je bezpośrednio po złowieniu.

Osoba wykonująca rybołówstwo rekreacyjne przechowuje złowione przez siebie ryby oddzielnie.

W przypadku połowów prowadzonych ze statku lub z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, zatrzymane osobniki gatunków ryb są wyładowywane w całości.

Ważne

Złowione ryby lub bezkręgowce wodne z gatunków nierodzimych: ryby z gatunków babka bycza (Neogobius mela[1]nostomus Pallas), babka łysa (Babka gymnotrachelus Kessler), babka rurkonosa (Proterorhinus semilunaris Heckel), babka szczupła (Neogobius fluviatilis Pallas), bass słoneczny (Lepomis gibbosus L.), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva Temminck i Schlegel), sumik czarny (Ameiurus melas Rafinesque), sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus Lesueur), pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss Walbaum) i trawianka (Perccottus glenii Dybowski), raki z gatunków rak luizjański (Pro[1]cambarus clarkii Girard), rak marmurkowy (Procambarus virginalis Lyko), rak pręgowaty (Faxonius limosus Rafinesque) i rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus Dana), kraby z gatunków krab wełnistoręki (Eriocheirs sinensis Milne-Edwards) i krabik amerykański (Rhithropanopeus harrisi Gould) oraz małże z rodzaju Corbicula i gatunku szczeżuja chińska (Sina[1]nodonta woodiana Lea), niezwłocznie się uśmierca i nie wpuszcza się ich ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

 

Ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby

Na podstawie § 11 nowego rozporządzenia, ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:

1) 1 sztukę – w przypadku łososia (Salmo salar L.) z przyciętą płetwą tłuszczową albo 2 sztuki – w przypadku troci (Salmo trutta m. trutta L.);

2) 2 sztuki łącznie – w przypadku sandacza (Sander lucioperca L.) i szczupaka (Esox lucius L.);

3) 5 sztuk – w przypadku lina (Tinca tinca L.);

4) 10 sztuk – w przypadku belony (Belone belone L.);

5) 5 sztuk – w przypadku leszcza (Abramis brama L.);

6) 6 kg – w przypadku śledzia (Clupea harengus L.);

7) 15 sztuk – w przypadku okonia (Perca fluviatilis L.);

8) 2 sztuki – w przypadku suma (Silurus glanis L.);

9) 7 kg łącznie – w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1–8.

Ważne

Ryby niewymiarowe albo ryby gatunków objętych ochroną ścisłą w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1688 i 1890) lub wyłowione w ustanowionych dla nich okresach ochronnych lub w obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz ryby podhaczone poza obrębem głowy określonym przez linie pokryw skrzelowych niezwłocznie wypuszcza się do łowiska.

Nie wolno pozostawić narzędzi połowowych bez nadzoru osoby fizycznej prowadzącej połowy, a wyłowionych ryb nie rozdysponowuje się przed zakończeniem połowów w danym dniu.

 

Odstępy między łowiącymi

W myśl § 14 nowego rozporządzenia przy zajmowaniu miejsc na łowisku zachowuje się następujące odległości:

1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:
a) 20 m – przy połowach z brzegu,
b) 50 m – przy połowach z brzegu metodą spinningową,
c) 100 m – przy połowach kuszą;

2) między statkami lub innymi niż statek urządzeniami pływającymi dopuszczonymi do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również kajakami, pontonami, łodziami lub jachtami, używanymi do prowadzenia połowów, nie mniejsze niż 50 m, a przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 150 m.

Odległości, o których mowa wyżej, mogą zostać zmniejszone za zgodą osoby wykonującej rybołówstwo rekreacyjne, która zajęła miejsce jako pierwsza.

Kontrola i okazywanie dokumentów

Podmioty prowadzące połowy w ramach rybołówstwa rekreacyjnego na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych mają obowiązek:

1) przedstawić do wglądu pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, dokument tożsamości oraz dowód uiszczenia opłaty,  a w przypadku korzystania z uprawnienia do uiszczania niższej opłaty – dokument potwierdzający posiadanie takiego uprawnienia;

2) umożliwić obejrzenie narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb, znajdujących się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.

Wysokość opłat

Na podstawie § 16 nowego rozporządzenia,  wysokość opłaty na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych niż statek urządzeń pływających wynosi, w przypadku:

1) tygodniowego okresu połowów – 15 zł;

2) miesięcznego okresu połowów – 25 zł;

3) 12-miesięcznego okresu połowów – 65 zł, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny – 50 zł.

Opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wniesione przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia uprawniają do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres, na jaki zostały wniesione.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Nieruchomości
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Z czym mierzy się sektor budowlany w Polsce?

Z czym musi się mierzyć sektor budowlany w Polsce? To niepewność rynkowa, poważne wyzwania ekonomiczne i niedobór kadr. Jak przebiega zmiana pokoleniowa w budownictwie?

Odbudowa szkół w Ukrainie na nieokupowanych terenach. Jest specjalny projekt

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Transformacji Cyfrowej w Ukrainie ogłosiły projekt odbudowy ukraińskich szkół na nieokupowanych terenach. Specjalnie powołany zespół zaprojektował rozwiązania architektoniczne, które pozwolą przekształcić placówki oświatowe w obiekty na miarę europejskich standardów. Inicjatywa realizowana jest przy wsparciu firm z sektora publicznego i prywatnego.

Co najczęściej finansował „Bezpieczny Kredyt 2%”? Mieszkania na rynku wtórnym, pierwotnym, budowę domu?

Z programu "Bezpieczny Kredyt 2%" skorzystało około 90 tys. gospodarstw domowych. Jakie mieszkania były kupowane częściej? Z rynku wtórnego czy pierwotnego? 

Czy przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 sierpnia przyczynią się do wzrostu cen mieszkań?

Plac zabaw w każdej inwestycji i bardziej rozrzedzona zabudowa. Czy nowe regulacje wpłyną na ceny mieszkań? Przepisy zaczną obowiązywać od 1 sierpnia 2024 r. 

REKLAMA

Co lepsze: mieszkanie lokatorskie w spółdzielni, czy w TBS? Koszty, czynsze, prawa lokatorów, różnice i podobieństwa

Czym są mieszkania lokatorskie w spółdzielniach, a czym TBS? Czy te podmioty funkcjonują w taki sam sposób? Bardzo często obie struktury są ze sobą mylone, błędnie interpretowane oraz określane mianem “wytworu PRL”. W artykule obalamy mity i przedstawiamy ich aktualny status. 

Teraz materiały budowlane znów zaczną drożeć, skoro popyt na nie wciąż rośnie, podobnie jak koszty związane z uwolnieniem cen energii

Głównym impulsem do podwyżki cen materiałów budowlanych miało być uruchomienie programu dopłat do mieszkań – #naStart. Wiadomo już, że zostało ono przesunięte o co najmniej pół roku. Czy to oznacza, że korekta w dół  cen materiałów budowlanych jeszcze potrwa?

Kredyt mieszkaniowy o stopie 0%, 0,5%, czy 1% od 2025 roku. Dla kogo? Kredyt #naStart - nowy, skomplikowany program dopłat do rat

W dniu 16 lipca 2024 r. opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart. Ten nowy program dopłat do kredytów mieszkaniowych ma zastąpić od przyszłego roku bezpieczne kredyty 2% i rodzinne kredyty mieszkaniowe. Większa pomoc ma być zaadresowana do wieloosobowych gospodarstw domowych, w szczególności rodzin z dziećmi. Minister Rozwoju i Technologii (autor projektu) i rząd planują, że ta ustawa wejdzie w życie z dniem 15 stycznia 2025 r. Zasady udzielania kredytu #naStart a zwłaszcza przepisy określające wysokość dopłat są niezwykle skomplikowane. Przewidziane jest m.in. kryterium dochodowe i powierzchniowe.

Program #naStart odłożony na 2025 rok, czy teraz o mieszkanie będzie łatwiej lub trudniej. Co z cenami

Deweloperzy ze spokojem przyjęli informację, iż nowy rządowy program wsparcia dla nabywców mieszkań nie ruszy w lipcu. Przesunięcie dopłat na 2025 rok w ocenie większości nie zmieni planów firm deweloperskich. A czy wpłynie na podaż mieszkań i ich ceny?

REKLAMA

Sprzedaż mieszkań wyhamowała, czy można liczyć na spadek cen. Nie, bo deweloperzy natychmiast zmniejszyli podaż

W drugim kwartale 2024 roku skurczył się popyt na nowe mieszkania, na co deweloperzy zareagowali zmniejszeniem ich podaży. Mimo to mieszkań w ich ofercie przybyło. Tyle, że coraz droższych. A jak jest ze sprzedażą nowych mieszkań?

Taylor Swift w Warszawie 1-3 sierpnia 2024 r. 200% wzrost cen noclegów już teraz. Co będzie za niecałe 3 tygodnie?

Wpływ trasy koncertowej Taylor Swift na amerykański rynek najmu krótkoterminowego szacuje się na dodatkowy przychód w wysokości 27,3 miliona dolarów. Ta niezwykle dziś popularna na całym świecie piosenkarka zaśpiewa w dniach 1-3 sierpnia na 3 koncertach na PGE Narodowym. Właściciele apartamentów już teraz zacierają ręce na myśl o zyskach wyższych o 200% w porównaniu do standardowych okresów. Jak wygląda najem krótkoterminowy w Warszawie między 1 a 3 sierpnia?

REKLAMA